Pressmeddelande Publicerad

2018 inleddes med stora insättningar i fonder

Under januari uppgick det totala nysparandet i fonder till 8,8 miljarder kronor. Störst insättningar gjordes i aktiefonder, följt av blandfonder. Däremot gjordes nettouttag från räntefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 56 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 4 074 miljarder.

I januari noterade fonder nettoinsättningar på totalt 8,8 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 12 miljarder kronor och i blandfonder uppgick nettoinsättningarna till 2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 3,3 miljarder kronor och från obligationsfonder (långa räntefonder) på 1,5 miljarder. Även hedgefonder uppvisade ett nettoutflöde på 0,7 miljarder.

”Vi har under lång tid varit bortskämda med en stadigt uppåtgående börs och under januari var inflödet till aktiefonder fortsatt stort. De flesta sparar långsiktigt och regelbundet i aktiefonder och det kan vara bra att lyfta fram det synsättet nu när vi i början på februari blivit påminda om att börsen både kan gå upp och ner på kort sikt. Hur börsturbulensen påverkar fondsparandet kommer vi först att se i statistiken under nästa månad, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 2 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 12 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder. Även tillväxtmarknadsfonder hade stora nettoinflöden, medan Sverigefonder uppvisade nettouttag. 

Obligationsfonder noterade nettouttag på totalt 1,5 miljarder kronor i januari. För företagsobligationsfonder var dock nettosparandet marginellt positivt (33 miljoner). 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 56 miljarder kronor under januari och uppgick vid utgången av månaden till 4 074 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var
2 409 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder. 

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och här

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se