Pressmeddelande Publicerad

3,9 miljarder till fonder i juni

Under juni månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 3,9 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i aktiefonder och långa räntefonder, medan blandfonder uppvisade nettouttag. Det bör dock observeras att omflyttningarna mellan, och inom, olika fondtyper under juni till stor del förklaras av flyttar inom premiepensionssystemet.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 152 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 631 miljarder.  

Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 7,8 miljarder och långa räntefonder uppvisade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 5,2 miljarder och från hedgefonder på 1,8 miljarder kronor. De stora omflyttningarna från blandfonder till aktiefonder under månaden förklaras primärt av flyttar inom premiepensionssystemet.  

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 28 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”Trots att mörka moln tornar upp sig på den ekonomiska horisonten så gjorde Stockholmsbörsen det bästa halvåret på ett decennium. I varje negativ nyhet lyckades börsen hitta något positivt. Ambivalensen visade sig också hos de svenska fondspararna som gjorde stora insättningar i aktiefonder samtidigt som de spred risken i långa räntefonder., säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 6,8 procent och sedan årsskiftet har uppgången varit 21 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,8 miljarder kronor i juni. Störst inflöde gick till Globalfonder och Sverigefonder medan Sverige & Global samt Europafonder uppvisade störst nettoutflöden.

Långa räntefonder noterade i juni ett nettoinflöde på totalt 3,9 miljarder kronor, varav 1,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 23,7 miljarder kronor och av detta har 8,2 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 152 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 4 631 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 653 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna är 2 754 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.


Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.