Pressmeddelande Publicerad

4 miljarder till fonder under april

I april noterade fonder ett totalt nysparande på 4,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder och penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4 196 miljarder.

Under april månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 4,2 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,8 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 1,2 miljarder. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1 miljard kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på vardera 0,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 12,4 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 6,8 miljarder.

”Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på många av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 4 procent. Aktiefonder noterade, trots detta, ett nettoutflöde på 0,4 miljarder kronor i april. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Europafonder, medan globalfonder och Nordenfonder noterade nettoinsättningar.  

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoutflöde på totalt 1,1 miljarder kronor. Från Sverigefonder uppgår nettouttagen till 11,8 miljarder medan globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 11,2 miljarder. Noterbart är också att drygt 11 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Obligationsfonder noterade i april ett totalt nettoinflöde på 1,2 miljarder kronor, av vilket 0,3 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Så här långt under 2018 uppgår nysparandet i obligationsfonder till totalt 2,3 miljarder kronor och av detta har 0,4 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 196 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 491 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se.

 

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se