Pressmeddelande Publicerad

5,8 miljarder till fonder i februari

Under februari noterades ett totalt nysparande i fonder på 5,8 miljarder kronor. Liksom i januari gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder, medan blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 200 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 7 283 miljarder.

I februari uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 7,7 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,6 miljarder och från korta räntefonder på 2,2 miljarder.

”Fondåret 2024 har fått en rivstart. Nysparandet i fonder överstiger redan 17 miljarder kronor och det är främst till följd av ett stort intresse för aktiefonder. Därtill är den totala fondförmögenheten i Sverige nu på en ny rekordnivå. Detta efter en förmögenhetsökning sedan årsskiftet på 355 miljarder”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,7 miljarder kronor i februari och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Nordamerikafonder. Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till 22,7 miljarder kronor och av detta har närmare 19 miljarder tillfallit globalfonder.  

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under februari ett nettoinflöde på totalt 3,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 3,8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 202 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 283 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 910 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2024, mdkrFöreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.