Pressmeddelande Publicerad

5,8 miljarder till fonder i mars

[2016-04-11] I mars uppgick det totala nysparandet i fonder till 5,8 miljarder kronor. Blandfonder och räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan hedgefonder noterade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 50 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till  3 148 miljarder.

Under mars månad gjordes nettoinsättningar i blandfonder på 2,5 miljarder kronor. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade nettoinflöden på 2,4 respektive 1,5 miljarder. För aktiefonder var insättningarna lika stora som uttagen under månaden. Hedgefonder noterade däremot nettouttag på 0,6 miljarder. Detta medförde sammantaget att fonder under mars månad uppvisade ett totalt nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor.

Under det första kvartalet 2016 har totalt 5,3 miljarder kronor tagits ut netto från fonder. Aktiefonder uppvisar under kvartalet ett nettoutflöde på drygt 19 miljarder.

”Inflödet till fonder under mars månad gick, liksom under 2015, främst till blandfonder. Intresset för penningmarknadsfonder kan delvis förklaras av institutioners överflyttning från sparkonton”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I mars var utvecklingen på den globala aktiemarknaden svagt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med omkring 2 procent. Totalt var insättningarna i aktiefonder lika stora som uttagen under månaden. Nettoinsättningar gjordes främst i tillväxtmarknadsfonder, medan de största uttagen gjordes från kategorin Sverige & Global (till stor del bestående av de gamla allemansfonderna). Även Europafonder och Nordenfonder noterade nettouttag i mars. Indexfonder uppvisade nettoinsättningar på 0,8 miljarder kronor.  

Obligationsfonder noterade i mars ett sammanlagt nettoinflöde på 1,4 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoinflöde på 1,8 miljarder kronor.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med 51 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 148 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 710 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

 

>>Till Statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se 
 

 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr