Pressmeddelande Publicerad

6 nya miljarder till fonder i mars

I mars noterades ett totalt nysparande i fonder på 6 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder, medan blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 379 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till rekordhöga 7 662 miljarder.

Under mars månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 6 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 12,3 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 3,5 miljarder och från korta räntefonder på 4,8 miljarder. Även hedgefonder hade ett nettoutflöde på 1,1 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 23,4 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 35 miljarder. 

”Även i mars var riskaptiten påtaglig bland svenska fondsparare. Aktiva sparare har under årets första kvartal i mycket hög utsträckning valt aktiefonder, särskilt globalfonder, för sitt nysparande. Samtidigt har fondförmögenheten i Sverige slagit nya rekord varje månad så här långt i år”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I mars var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 12,3 miljarder kronor och globalfonder uppvisade nettoinsättningar på hela 15 miljarder. Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till 35 miljarder kronor och av detta har närmare 34 miljarder tillfallit globalfonder.  

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under mars ett nettoinflöde på totalt 3,3 miljarder kronor, av vilket 0,3 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 10,5 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 4 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med 379 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 662 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 5 226 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2024, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.