Pressmeddelande Publicerad

7,7 miljarder till fonder i april

[2016-05-11] I april var intresset för aktiefonder tillbaka, med ett nettoinflöde på 5,4 miljarder kronor. Även blandfonder uppvisade nettoinsättningar, medan penningmarknadsfonder noterade nettouttag. Totalt nysparades 7,7 miljarder kronor i fonder under april. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 13 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till 3 162 miljarder.

Under april månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 7,7 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 5,4 miljarder och i blandfonder samt övriga fonder nysparades 2,5 respektive 2,2 miljarder. Även hedgefonder och obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade nettoinflöden på 0,6 respektive 0,4 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) noterade däremot nettouttag i april på 3,5 miljarder kronor. 

Hittills under 2016 har totalt 2,4 miljarder kronor nysparats fonder.

”I april valde fondspararna aktiefonder, vilket skiljer sig mot hur nysparandet sett ut under januari-mars då man i stället sålde aktiefonder. Sammanlagt under årets fyra första månader har dock fortfarande penningmarknadsfonder varit populärast”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på aktiemarknaden svagt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med omkring 1 procent. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på totalt 5,4 miljarder kronor och de flesta aktiefondkategorier uppvisade nettoinsättningar under månaden. Störst var inflödena i globalfonder, Sverigefonder samt bredare tillväxtmarknadsfonder. Indexfonder uppvisade nettoinsättningar på 2,1 miljarder kronor i april.  

Obligationsfonder hade i april ett sammanlagt nettoinflöde på 0,4 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder uppvisade under månaden nettoinsättningar på 0,6 miljarder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 13 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 162 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 730 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

>> Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna på denna sida.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se 

 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr