Pressmeddelande Publicerad

8,5 miljarder till fonder i november

I november noterades ett totalt nysparande i fonder på 8,5 miljarder kronor. Störst var nettoinsättningarna i aktiefonder, medan blandfonder uppvisade nettouttag.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 260 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till 6 686 miljarder.

Under november månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 8,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 4,2 miljarder och i korta respektive långa räntefonder nettosparades 3,7 respektive 2,9 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,7 miljarder och från hedgefonder på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 54,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 75,5 miljarder. 

”Äntligen fick de som sparar i aktiefonder se sina pengar öka i värde efter flera månaders negativ utveckling. Även om pengarna är långsiktigt investerade tror jag att det är viktigt för motivationen att fortsätta månadsspara, att börsen också studsar uppåt under längre perioder av svag marknad. Att Riksbanken lämnade räntan oförändrad har också gett många en förhoppningsfull andningspaus. Den högre räntenivån innebär samtidigt att fondsparare också väljer ränteplaceringar, som nu har en helt annan förutsättning än tidigare att skapa positiv avkastning”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

I november var utvecklingen på många av världens aktiemarknader kraftigt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 9 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett sammanlagt nettoinflöde på 4,2 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Nordamerikafonder och Sverigefonder. Noterbart är även att indexfonder fortsatt uppvisar stora nettoinflöden med ett nysparande på 7,9 miljarder kronor under november månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i november ett nettoinflöde på totalt 2,9 miljarder kronor, av vilket 0,9 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 24,4 miljarder kronor och av detta utgör 12,6 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november med drygt 260 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 686 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med närmare 619 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 429 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.