Pressmeddelande Publicerad

8,8 miljarder till fonder i maj

[2016-06-10] I maj uppgick det totala nettosparandet i fonder till 8,8 miljarder kronor. Aktiefonder stod för det största inflödet, 7,0 miljarder kronor men även blandfonder och obligationsfonder uppvisade nettoinsättningar medan det var uttag från penningmarknadsfonder. Drygt 5 miljarder kronor av nettosparandet kom från återbetalningar av avgifter (rabatter) och arvsvinster till premiepensionen. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 90 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 3 252 miljarder.

Under maj månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 8,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 7,0 miljarder och i blandfonder samt obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades 3,3 respektive 2,3 miljarder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) noterade däremot nettouttag i maj på 3,7 miljarder kronor. 

Hittills under 2016 har totalt 11,1 miljarder kronor nysparats fonder.

”Maj uppvisade det högsta nettosparandet hittills i år, vilket till stor del förklaras av återbetalning av fondavgifter (rabatter) och arvsvinster i premiepensionen”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. ”I maj fortsatte annars spararna att köpa aktiefonder och sälja penningmarknadsfonder, vilket vi också såg under april månad”.

Efter negativ utveckling i januari har aktiemarknaderna därefter vänt uppåt. I maj var utvecklingen på aktiemarknaden positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med omkring 2,5 procent. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på totalt 7,0 miljarder kronor. Störst var inflödena i Sverigefonder, Andra marknader (Afrika, BRIC, Latinamerika) samt Nordamerikafonder medan främst Indienfonder och Japanfonder uppvisade nettouttag. Indexfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,4 miljarder kronor i maj.  

Obligationsfonder hade i april ett sammanlagt nettoinflöde på 2,3 miljarder kronor, varav företagsobligationsfonder stod för nettoinsättningar på 2,0 miljarder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 90 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 252 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 800 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

 

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr

 >>Till statistiken