Pressmeddelande Publicerad

9 miljarder till fonder i augusti

Under augusti månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 9,1 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes huvudsakligen i aktiefonder, medan räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 183 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 5 039 miljarder.

I augusti nysparades totalt 9,1 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 13,3 miljarder och blandfonder hade nettoinsättningar på 0,5 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder och långa räntefonder på 3,8 respektive 0,7 miljarder, samt från hedgefonder på 0,2 miljarder.  

Hittills i år (januari-augusti) har fonder noterat ett nettoutflöde på 17,9 miljarder kronor.”Efter en historisk skakig vår är nu svenska sparares fondförmögenhet tillbaka omkring rekordnivåer. Fondspararna fortsätter, likt föregående månad, att satsa på Sverigefonder och branschfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i augusti var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med 3,7 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 13,3 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i branschfonder och Sverigefonder, följt av globalfonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 5,4 miljarder kronor.Långa räntefonder uppvisade i augusti ett nettoutflöde på totalt 0,7 miljarder kronor, dock gjordes under månaden nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 1,5 miljarder.

Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på totalt 0,8 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har under året uppvisat nettouttag på 1,8 miljarder.
  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under augusti med 183 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 5 039 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 087 miljarder (motsvarande 61 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder januari-augusti, mdkrFöreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.