Pressmeddelande Publicerad

Aktiespararna och Fondbolagens förening skriver gemensamt brev till Finansinspektionen om kommande faktablad för Priip-sparprodukter

[2016-12-05] Aktiespararna och Fondbolagens förening går ihop i en gemensam uppmaning till Finansinspektionen för att uppmana till att småspararnas intressen tas i beaktande i de kommande faktabladen för sparprodukter.

EU-förordningen om Priip-produkter syftar till att öka insynen och öppenheten avseende paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter som erbjuds icke-professionella investerare, det vill säga vanliga sparare.

De föreslagna reglerna som specificerar vilket innehåll som ska få finnas i det kommande Priip-faktabladet behöver emellertid revideras utifrån småspararnas behov. Det är framför allt två brister som Aktiespararna och Fondbolagens förening vänder sig emot.

>>Läs Aktiespararnas och Fondbolagens förenings gemensamma uppmaning till FI här.