Pressmeddelande Publicerad

Återfunnet intresse för aktiefonder i oktober

Under oktober månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 7,7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade, efter två månader med uttag, återigen ett nettoinflöde. Även blandfonder och långa räntefonder hade under månaden nettoinsättningar, medan korta räntefonder noterade nettouttag.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 155 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 6 513 miljarder.

I oktober noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,7 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 2,6 miljarder. Även blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettoinflöden på 3,6 respektive 0,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 120,7 miljarder kronor och av detta har 68,9 miljarder investerats i aktiefonder.

”Efter två månader med negativt nettosparande i aktiefonder ser vi att riskaptiten är tillbaka bland de aktiva spararna. Årets populäraste aktiefondkategorier, global och Sverige, fortsätter attrahera kapital. Noterbart för oktober är dessutom ett relativt stort nettosparande i Rysslandsfonder, som tack vare bland annat rusande råvarupriser även seglat upp i avkastningstoppen för året”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

I oktober var utvecklingen på många av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 2,6 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder och Nordamerikafonder, följt av Rysslandsfonder och Sverigefonder.

Hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder med nettoinsättningar på 43 respektive 24 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppvisade i oktober ett nettoinflöde på totalt 0,9 miljarder kronor, av vilket 0,6 miljarder tillföll företagsobligationsfonder. Hittills i år har totalt 15,4 miljarder nysparats i långa räntefonder och av detta har 1,1 miljarder gått till företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med drygt 155 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 513 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögen ökat med 1 058 miljarder och av den totala fondförmögenheten är 4 278 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2021, mdkrFöreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.