Pressmeddelande Publicerad

Avvaktande fondsparande under september

  I september noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 3 miljarder kronor. Uttag gjordes från aktiefonder, långa räntefonder och hedgefonder, medan korta räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade något under månaden och uppgick vid utgången av september till 4 405 miljarder kronor.

Under september månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 3 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på 2,7 miljarder och långa räntefonder hade ett nettoutflöde på 0,8 miljarder. Även hedgefonder noterade nettouttag på 0,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder och blandfonder på 0,4 respektive 0,3 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 39 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på närmare 15 miljarder.

”Efter en positiv börsutveckling under sommaren vände aktiemarknaden ned under inledningen av september, vilket också avspeglade sig i fondsparandet. Fondspararna sålde framförallt branschfonder och fonder som placerar på de asiatiska marknaderna medan man nettoköpte Sverigefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Aktiefonder noterade under månaden ett nettoutflöde på totalt 2,7 miljarder kronor. Störst var nettouttagen från branschfonder och Asienfonder, medan Sverigefonder uppvisade nettoinsättningar.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 6,2 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 20 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på omkring 16 miljarder. Noterbart är också att närmare 25 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder uppvisade i september ett nettoutflöde på totalt 0,8 miljarder kronor, dock gjordes nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 0,4 miljarder. Så här långt under 2018 uppgår det totala nysparandet i långa räntefonder till drygt 10 miljarder kronor och av detta har 1,1 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade något under september och uppgick vid utgången av månaden till 4 405 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 619 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2018, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.