Pressmeddelande Publicerad

Barnsparandet håller i sig under pandemin

Många föräldrar lägger undan pengar till sina barns framtid. Under det gångna året har föräldrarna behållit sitt barnsparande, och vissa har till och med ökat det. Det visar en undersökning som Kantar Sifo Prospera utfört på uppdrag av Fondbolagens förening. Det vanligaste är att spara i fonder – men om man sparar i sitt eget eller barnets namn varierar. 

Hela 86 % av föräldrar med barn under 18 år sparar till sina barn. Under det senaste året, som till stor del har präglats av coronakrisen, har 8 av 10 behållit sitt sparande på samma nivå, och 14 % har t.o.m. ökat sitt barnsparande. Endast 5 % har minskat sparandet.  

Fonder populäraste sparformen De flesta, 74 %, har valt att spara i fonder, 45 % sparar på ett sparkonto och 17 % har valt att investera i aktier för sitt barns räkning. En stor majoritet, 87 %, sparar regelbundet t.ex. genom ett månadssparande. 

Det är vanligast att man sparar upp till 500 kronor per månad (36 %), följt av 500-999 kronor (34 %). Nästan en fjärdedel av föräldrarna sparar 1000-1999 kronor, och en liten andel (5 %) sparar 2000-4999 kronor per månad till sina barn. 

"Om man sparar 500 kronor per månad i en fond med en genomsnittsavkastning på 8 procent per år i 18 år har barnet över 230 000 kronor på sin myndighetsdag. Det är helt klart ett bra bidrag till exempelvis en insats till första lägenheten. Skulle man istället spara samma summa på ett sparkonto utan avkastning blir summan mindre än hälften så stor", säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening. 
 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

ISK populärt – men en tredjedel direktsparar i fonder 

Fondsparandet sker främst via investeringssparkonto (53 %), men 32 % uppger att de har ett direktsparande i fonder; 16 % har valt att spara via en kapitalförsäkring. Sju av tio sparar till sina barn på separata konton, men knappt en fjärdedel har valt att spara på ett och samma konto. Att man sparar i sitt eget namn är vanligast (49 %), 44 % sparar i barnets/-ens namn.  

"Att spara i ett ISK är fördelaktigt för de flesta, här är det dock viktigt att tänka på om du ska spara i ditt eller barnets namn. Om du vill ha möjligheten att kontrollera när barnet ska få tillgång till sparandet kan det vara en bra idé att spara i eget namn. Man kan även välja en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare, då är man helt säker på att sparandet går till barnet om något skulle hända, samtidigt som man kan kontrollera när uttaget ska ske", säger Johanna Englundh.  

70 % av föräldrarna har valt att spara i aktiefonder och 28 % har valt räntefonder. Det är vanligt att spara i 2-4 fonder (44 %), men 21 % sparar bara i en fond.  

Även far- och morföräldrar sparar – och pengarna använts som det var tänkt 

Det är också vanligt att far- och morföräldrar sparar till sina barnbarn (40 %). Den vanligaste sparformen är även här fonder (63 %), följt av sparkonto (39 %), medan endast 7 % sparar i aktier. 

74 % av föräldrarna med vuxna barn uppger att barnen har använt pengarna som det var tänkt, 16 % vet inte vad pengarna har använts till och 9 % uppger att pengarna använts på ett annat sätt än det från början var tänkt.  Det vanligaste är att barnen använt pengarna till boende (49 %), följt av körkort (30 %). 10 % har använt pengarna till en resa.  

 

Bilaga: Kantar Sifo Prospera Barnsparundersökning 
 

 
För mer information kontakta: 

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening 
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

 

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening 
070-644 31 70/ eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar 

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.  

Associerade medlemmar 

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.