Pressmeddelande Publicerad

Börsoro och försiktigt fondsparande under juni

I juni noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 8,4 miljarder kronor. Hedgefonder och korta räntefonder hade nettoinsättningar, medan aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 370 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 5 830 miljarder.

Under juni månad noterade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 8,4 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 8,1 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 3 miljarder. Även långa räntefonder uppvisade nettoutflöden på 5 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 2,6 miljarder och i hedgefonder på 4,8 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 38,7 miljarder kronor, varav 38,2 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

 

”Den första sommarmånaden bjöd inte spararna på något privatekonomiskt solsken. Värdet på spararnas tillgångar sjunker i takt med att världens aktiemarknader faller samtidigt som livskostnaderna ökar med stigande priser. De aktiva fondspararna låter pengarna gå på semester i juni, när de säljer aktiefonder och istället köper korta räntefonder och hedgefonder. På aktiesidan ser vi dock fortsatta köp av breda globalfonder. Mitt tips till den långsiktiga spararen är att fortsätta månadsspara även om inflationen och stigande räntor nu kräver att en större del av inkomsten går till kortsiktiga utgifter”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

I juni var utvecklingen på många av världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med närmare 12 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 8,1 miljarder kronor och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och USA-fonder. Globalfonder utgjorde däremot ett av få undantag med nettoinsättningar under månaden.


*Rysslandsfonderna är sedan februari stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i juni ett totalt nettoutflöde på 5 miljarder kronor. För företagsobligationsfonder uppgick nettouttagen under månaden till 5,4 miljarder. Under första halvåret summeras nettoutflödet från långa räntefonder till totalt 11,7 miljarder kronor, av vilket 11,3 miljarder utgör nettouttag från företagsobligationsfonder.


Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under juni med 370 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 5 830 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 706 miljarder (motsvarande 64 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2022, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.