Pressmeddelande Publicerad

Börsoro präglade fondsparandet under oktober

I oktober noterade fonder ett nettoutflöde på drygt 9 miljarder kronor. Stora uttag gjordes från aktiefonder, medan korta räntefonder uppvisade betydande nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 214 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 190 miljarder.

 

Under oktober månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 9,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på 21,4 miljarder, medan korta räntefonder hade nettoinsättningar på 14,8 miljarder. Även blandfonder noterade ett nysparande på 0,3 miljarder kronor. För långa räntefonder och hedgefonder uppvisades nettouttag på 1,3 respektive 1,6 miljarder i oktober.  

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till närmare 30 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar korta räntefonder, med ett nysparande på 20,7 miljarder, följt av blandfonder som uppvisar nettoinsättningar på 15,2 miljarder.
 


”Börsoro och makroekonomisk hicka präglade världens aktiemarknader under oktober. Aktiva sparare valde i hög grad att balansera om portföljen genom att sälja av aktiefonder och köpa korta räntefonder. Det totala nettoutflödet från aktiefonder under månaden motsvarar dock mindre än 1 procent av den sammanlagda förmögenheten i aktiefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I oktober var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader kraftigt negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 7 procent. Aktiefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 21,4 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondtyper uppvisade uttag. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, branschfonder och USA-fonder. Globalfonder utgjorde undantaget som noterade nettoinsättningar under månaden.
 


Hittills i år uppvisar aktiefonder ett nettoutflöde på totalt 15,2 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 21 miljarder medan Sverigefonder noterar nettouttag på omkring 22 miljarder. Anmärkningsvärt är att 23,5 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 1,3 miljarder kronor, dock gjordes nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 0,6 miljarder. Så här långt under 2018 uppgår det totala nysparandet i långa räntefonder till 8,7 miljarder kronor och av detta har 1,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.
 


Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under oktober med 214 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 190 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 435 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.
 


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.seNettosparandet i fonder 2018, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.