Pressmeddelande Publicerad

Börsuppgång stärkte fondsparandet i februari

Under februari uppgick det totala nysparandet i fonder till 3,1 miljarder kronor. Störst insättningar gjordes i långa räntefonder, följt av aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 145 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till 4 375 miljarder.

I februari noterade fonder nettoinsättningar på totalt 3,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 3,5 miljarder kronor och i långa räntefonder uppgick nettoinsättningarna till 4,4 miljarder. Även blandfonder noterade ett nettoinflöde på 0,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,8 miljarder och hedgefonder på 0,4 miljard kronor.

”Börsuppgången fortsatte under månaden och med det nysparandet i fonder. De aktiva spararna valde i hög grad smalare fondtyper, till exempel branschfonder. Samtidigt fortsätter den övergripande trenden mot säkrare fondplaceringar med stort inflöde i långa räntefonder., säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I februari fortsatte den positiva utvecklingen från månaden innan. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 4 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 3,5 miljarder kronor och störst var insättningarna i branschfonder. Även fonder i andra marknader, asienfonder och globalfonder hade stora nettoinflöden, medan framför allt Sverigefonder och Europafonder uppvisade nettouttag.

Långa räntefonder noterade i februari ett nettoinflöde på totalt 4,4 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 145 miljarder kronor under februari och uppgick vid utgången av månaden till 4 375 miljarder. Av den samlade fondförmögenheten var 2 568 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Eligo Asset Management, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.


Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.