Pressmeddelande Publicerad

Efterfrågan på hållbara fonder står emot turbulent marknad

Fondbolagens förening kan nu komplettera sin fondstatistik med kvartalsdata som visar svenska sparares fondsparande fördelat efter EU:s hållbarhetsklassificering. Knappt 90 procent av den svenska fondförmögenheten utgörs av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder). En mindre andel, 4 procent av fondförmögenheten, är placerad i fonder som har hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder), men de mörkgröna fonderna visar nettoinsättningar under kvartalet.

Fonder som (enligt EU:s klassificering) främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”ljusgröna fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista mars 2022 uppgick fondförmögenheten i ljusgröna fonder till drygt 5 600 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”mörkgröna fonder”) uppgick till knappt 260 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 430 miljarder kronor vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettosparandet i fonder under första kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras att trots detta uppvisade de mörkgröna fonderna ett nettoinflöde på 5,3 miljarder kronor. 

Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsklassificering, 2022-03-31

​​​

”Att fondspararna väljer att öka sina investeringar i mörkgröna aktiefonder under ett kvartal där många aktiva sparare valt att sälja, visar att efterfrågan på hållbara investeringar står emot en turbulent aktiemarknad. När intresset är stort hos spararna är det roligt att se att fondutbudet också växer och nu är hela 10 gånger större än förra året”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Mer fakta och statistik finns i rapporten ”Fondsparandet efter hållbarhetsklassificering. 2022 kvartal 1” (bilaga) och Fondsparande hållbarhet 2022.xlsx (bilaga).

Se även www.fondbolagen.se/fakta_index/fondsparande-efter-hallbarhetsinriktning/

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se