Pressmeddelande Publicerad

Fler väljer hållbara fonder för att de tror på högre avkastning

Fondbolagens förening genomför för femte året i rad en undersökning om hållbarhet som aspekt vid val av fonder. 35 procent av spararna har valt en fond för att den är hållbar. Det främsta skälet till att spararna väljer hållbara fonder är möjligheten att påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle, följt av att man vill undvika oetisk verksamhet. Samtidigt uppger allt fler att de väljer hållbara fonder för att de tror att de kommer att ge högre avkastning. 

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening undersökt hur viktigt hållbarhet är när spararna väljer fonder. Det är fortsatt många som väljer hållbara fonder. 35 procent (36 procent 2021) av spararna säger att de valt en fond med hållbar inriktning. Precis som tidigare år är det fler kvinnor (39 procent) än män (31 procent) som sparar hållbart i fonder. Samtidigt svarar 31 procent av spararna att det under de senaste fem åren blivit allt viktigare för dem att investera i fonder med hållbar inriktning. Även här är det fler kvinnor (38 procent) än män (24 procent) som tycker att det har blivit viktigare.

Spararna vill påverka med sina fondval

De som väljer att spara i hållbara fonder gör det till största delen för att de tror att valet kommer ha en positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter m.m. Samtidigt kan vi nu se att fler (17 procent 2022, jämfört med 14 procent 2021) i första hand väljer en hållbar fond för att de tror att den kommer ge en högre avkastning.

Tabell: Främsta skälet till att du valde en fond med hållbar inriktning?

"Att avkastning blir en allt viktigare anledning (17 procent 2022, jämfört med 14 procent 2021) för dem som väljer hållbara fonder kan vara ett tecken på att nya grupper av sparare väljer hållbara fonder", säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Fonder ska vara hållbara, tycker spararna

De flesta fondspararna (57 procent) tycker det är viktigt att fonden de investerar i är hållbar. Det är framför allt kvinnorna som tycker detta är viktigt när hela 66 procent svarar att det är mycket eller ganska viktigt. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Många sparare tycker samtidigt att det är svårt att hitta information om fonder med hållbar inriktning (39 procent) och färre tycker det är ganska eller mycket lätt (33 procent).

Tabell: När du väljer en fond, hur viktigt är det att fonden har en hållbar inriktning?

Tabell: Hur lätt/svårt är det att hitta information om fonder med hållbar inriktning?

”Det är många fler som tycker det är viktigt att investera hållbart än antalet som tycker det är lätt att hitta information om dessa fonder. Samtidigt som branschen behöver bli ännu bättre på att hjälpa spararna att hitta rätt information är det kul att se att så många som 6 av 10 hittar sin fond genom att aktivt leta själv. Det visar på ett högt engagemang”, säger Philip Scholtzé.

Tabell: Hur hittade du din fond med hållbar inriktning?

Det är fortsatt ungefär en tredjedel (41 procent) av spararna som vill se att fondbolaget agerar som aktiva ägare i portföljinnehaven. Till skillnad från flera av de presenterade resultaten är det här männen som tycker frågan är viktigast, 45 procent jämfört med 38 procent bland kvinnorna.

Tabell: Hur viktigt är det att fondbolaget agerar aktivt som ägare i de bolag som fonden investerar i?

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo Prospera 1–4 april 2022 genom en enkät som besvarats av 1 441 personer som sparar i fonder. 

Vid frågor kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.