Pressmeddelande Publicerad

Fondavgiften viktig för spararna

57 procent av fondspararna anser att fondens avgifter är mycket viktiga och 40 procent tar alltid reda på fondavgiften innan de köper en fond. Denna siffra är ännu högre blande de yngre, 45 procent. Viktigast som benchmark vid fondvalet anges hur fonden gått tidigare och kostnaden – men endast en fjärdedel känner till att avgifterna redan är avdragna när fondernas avkastning visas. Det visar en sparundersökning från Kantar Sifo Prosepera.

Information om fondens avgifter är viktigast när spararna väljer fonder. 57 procent uppger att avgifterna är mycket viktiga inför ett fondval, och det gäller såväl kvinnor som män. På andra plats kommer fondens risknivå där hälften av spararna tycker att det är mycket viktig information. Det finns en stor skillnad mellan hur viktigt kvinnor och män tycker att risknivån är (54 respektive 45 procent).

Den tredje viktigaste fondinformationen är för männen fondens placeringsinriktning (43 procent) medan kvinnorna tittar mer på om fonden har en hållbar inriktning (51 procent).

När du ska välja fond, gör det i två steg. Först väljer du fondtyp efter hur länge du kan avvara dina pengar, risk och förväntad avkastning hänger ihop. När du har gjort det är det dags att utvärdera de olika fonderna inom den kategori du har valt. Historisk avkastning visar hur väl en förvaltare lyckats tidigare, men garanterar förstås inte att fonden kommer utvecklas på samma sätt i framtiden. Jämför alltid fondernas avgift för att få en uppfattning om hur mycket du betalar för det du får”, tipsar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den välkända investeraren Warren Buffetts devis om att pris är vad du betalar och värde är vad du får, är användbar för sparare inför ett fondval. Även om vi inte på förhand kan veta vilken fond som kommer att ge mest avkastning kan vi välja en förvaltning med förutsättningar som passar det vi själva tycker är viktigt. Avgiften är en egenskap som alla borde ta hänsyn till, framför allt när vi väljer mellan liknande fonder. Samtidigt som dyrast inte alltid är mest värdefull, behöver inte billigast vara bäst. Svenska fonder är bland de billigaste i Europa, så utgångsläget för svenska fondsparare är relativt väldigt bra”, säger Philip Scholtzé.

Många tar reda på avgifter

39 procent av spararna tar alltid reda på hur hög fondavgiften är inför ett fondköp, och 23 procent tar ibland reda på avgiften. De yngre spararna har bäst koll på avgifterna: 45 procent i åldern 18–33 år tar alltid reda på fondavgiften, och 17 procent gör det ibland.

Tre av fyra vet inte att avkastningen visas efter avgifter

74 procent av spararna vet inte om fondavgifterna är avdragna när fondens avkastning visas, endast 24 procent vet att avgifterna är avdragna och några (3 procent) tror att avgifterna inte är avdragna.

Viktigaste jämförelse: historik och pris

Hur fonden har gått tidigare och anskaffningsvärdet är viktiga referenser för många sparare innan de väljer fond. 46 procent uppger att historiken är viktig som jämförelse, och 43 procent säger anskaffningsvärdet. Men 35 procent tittar också på andra fonders utveckling, och 31 procent tittar på börsindex.

Om undersökningen:
Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år sedan 2010 undersökt det svenska folkets sparande. Denna undersökning är genomförd med hjälp av 1001 telefonintervjuer under 24 februari – 4 april 2022.

För mer information kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.