Pressmeddelande Publicerad

Fondbolagens förening: – Vi stödjer alla Pensionsmyndighetens förslag för att stärka konsumentskyddet utom ett

[2017-06-01] Pensionsmyndigheten har idag presenterat 30 förslag för att stärka konsumentskyddet på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fondbranschen välkomnar i princip alla dessa: de höjer kraven kraftigt för de fonder som vill vara med på fondtorget och ger Pensionsmyndigheten bättre verktyg för att säkerställa konsumentskyddet.

Pensionsmyndigheten har under våren agerat mot ett antal fonder som man menar har brutit mot reglerna för att vara med på myndighetens fondtorg och inte agerat i pensionsspararnas intresse.

Regeringen gav därför myndigheten i uppdrag att återkomma med förslag för att stärka pensionsspararnas skydd. Pensionsmyndigheten har nu presenterat ett stort antal förslag som kraftigt höjer kraven för fonder som vill vara med på fondtorget. Det handlar t ex om större befogenheter för Pensionsmyndigheten att begära in uppgifter och granska fonder som är med på fondtorget. Dessutom kräver man tre års historik för att på så sätt säkerställa att fondbolagen kan hantera fondförvaltningen.

"Vi stödjer i princip alla Pensionsmyndighetens förslag utom ett, säger Fredrik Nordström, VD för Fondbolagens förening. Att höja kvaliteten och säkerställa att fondsparare får tillgång till fonder som följer regelverket är ett gemensamt samhällsintresse. Oseriösa aktörer måste bort från marknaden."

"Vi är däremot kritiska till ett av förslagen som skulle innebära att man köpstoppar fonder så snart sparandet från kunder inom premiepensionssystemet blir större än sparandet utanför. Förslaget skulle innebära att man stänger några av de bästa och mest populära fonderna för framtida sparare. Det skulle slå blint mot fonder som sköter sig bra idag och som har både lägre avgifter och bättre avkastning än genomsnittet. Det vore motsatsen till ett stärkt konsumentskydd", menar Fredrik Nordström.

Finansinspektionen har lämnat förslag i Pensionsmyndighetens rapport på större förändringar i premiepensionen. Man vill bl.a. ha krav på att en fond måste förvalta fem miljarder kronor för att få vara med på fondtorget.

"Det är ett svårt läge när vår tillsynsmyndighet hävdar att konsumentskyddet i mindre fonder skulle vara svagare. Det är ju tillsynsmyndigheten som har i uppdrag att säkerställa att alla fonder och fondförvaltare följer regelverket. Syftet tycks i stället vara att begränsa fondutbudet genom att 9 av 10 fonder stängs ute. Det har varken varit Pensionsmyndighetens uppdrag eller i linje med överenskommelsen kring pensionsreformen", säger Fredrik Nordström.

Premiepensionssystemet infördes i bred politisk enighet på 1990-talet och målet var att ge spararna tre fördelar: bättre avkastning, möjlighet till riskspridning och rätt att fatta egna beslut.

Den årliga avkastningen på premiepensionen har sedan start varit drygt 3,7 % högre jämfört med inkomstpensionen. För dem som har full avsättning till systemet kan det ge ca 2 500 kr mer i månaden i pension. Spararna har också kunnat sprida riskerna och dessutom välja en egen placeringsinriktning och förvaltning. För de som inte velat utnyttja rätten att välja har pensionspengarna stannat i förvalsalternativet som gett god avkastning.

Att systemet fungerat bra gör det än viktigare att spararna har fortsatt stort förtroende för premiepensionen.

"Pensionsmyndighetens förslag är i huvudsak bra, men vi vill också ha en aktiv tillsyn och en samordning mellan tillsynsmyndigheter i Europa, säger Fredrik Nordström. Tre av fyra fonder som erbjuds svenska sparare är från utlandet. Då måste man som sparare kunna lita på att man har samma skydd oavsett var fonden är baserad. Vi vill uppmana regeringen att ge Finansinspektionen i uppdrag att se över rutinerna för värdlandstillsyn och vid behov föreslå förbättringar."

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nordström, VD Fondbolagens förening, telefon 070-219 35 20