Pressmeddelande Publicerad

Fonder är en jämställd sparform, men männen anser att de är kunnigare

Fler än dubbelt så många män som kvinnor tycker att deras privatekonomiska kunskap är över genomsnittet. Men det skiljer bara 4 procentenheter mellan andelen kvinnor och män som fondsparar. Prisökningarna och börsturbulensen under det senaste året har fått till följd att vissa (såväl män som kvinnor) dragit ner sitt månadssparande, medan andra sparar mer. Det framgår av en färsk undersökning.

Kantar Sifo har för sjätte året i rad på uppdrag av Fondbolagens förening genomfört en undersökning om kvinnor och mäns fondsparande. Färska siffror visar att 7 av 10 sparar privat i fonder. Det innebär en ökning med två procentenheter från fjolårets undersökning som visade att 68 % privatsparade i fonder. Det populäraste sättet att spara i fonder är även i år genom månadssparande. 72 % av fondspararna har ett månadssparande medan 32 % gör engångsinsättningar. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små, men på marginalen är det fler kvinnor (74 %) än män (71 %) som har ett månadssparande. Den vanligaste summan att månadsspara är mellan 1 000 och 1 999 kr. Det är fler både kvinnor och män som i år uppger att de kan spara 5 000 kr eller mer per månad, men det är fortfarande fler män (18 %) än kvinnor (11 %) som sparar så mycket.

Vissa har minskat sitt månadssparande medan andra sparar mer

I årets undersökning ställde vi en ny fråga till fondspararna när de fick svara på om de förändrat sitt månadssparande under det senaste året eller inte. Nästan 2 av 10 uppger att de under det senaste året minskat sitt månadssparande samtidigt som nästan lika många menar att de sparar mer nu än tidigare.

”Det senaste året har varit väldigt turbulent för hushållen när värdet på tillgångar fallit samtidigt som levnadskostnaderna ökat. För dem som inte fondsparar alls har förutsättningarna för att börja spara blivit väsentligt tuffare med högre utgifter för bolån, el och mat. Att de flesta (6 av 10) som fondsparar klarar av att spara lika mycket i dessa tider är imponerade. Men skillnaderna ökar när ungefär lika många anger att de minskat som ökat sitt fondsparande. Det viktigaste är att utgå från din ekonomi och försöka spara något på både kort och lång sikt”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Det privata sparandet går till pensionen

De flesta har målsättningen att lägga undan pengar till pensionen. Fler kvinnor (66 %) än män (58 %) sparar i fonder till pensionen. För övriga ändamål är det i princip lika många kvinnor som män som uppger att de sparar till det specifika målet. För att kunna köpa bil, båt eller mc är det mer än dubbelt som många män som kvinnor som fondsparar.

Medan de flesta fondsparare vet vad de sparar till så är det färre som vet vilka fonder de har i sitt sparande. En knapp majoritet (55 %) vet vilka fonder de sparar i och skillnaden mellan kvinnor och män är stor. 65 % av männen vet vad de sparar i för fonder jämfört med 43 % av kvinnorna.

När fondspararna får frågan om hur de resonerar i allmänhet när de väljer en fond svarar 43 % att de tar råd från bank- eller annan professionell rådgivare medan 37 % aktivt letar själva efter fonder. På den här frågan skiljer sig svaren mellan könen. Bland kvinnor är det hälften som tar råd och var fjärde som letar fonder själv medan männen svarar tvärtom. Hälften av männen letar själva efter fonder och 35 % tar professionella råd.

Skillnader mellan könen när det gäller avgifter och hållbarhet

Spararna har också olika preferenser vad gäller vilken information som är viktigast när de gör sitt fondval. 53 % tycker att fondens risknivå är viktigast. Bland kvinnorna är det, förutom fondens risknivå, information om fonden har en hållbar inriktning som är viktigast. Det är fler kvinnor (38 %) än män (27 %) som tycker en hållbar inriktning är viktig. Männen tycker däremot att fondens avgifter är viktigare (55 respektive 37 %).

Fondspararna får också frågan om hur de resonerar gällande risknivån i en fond i ett långsiktigt sparande (10 år eller längre) och om det då är viktigast att risken eller låg eller om de kan tänka sig att ta högre risk för att få chans till högre avkastning. 6 av 10 svarar då att de kan tänka sig högre risk, men skillnaderna är stora mellan kvinnor och män. 31 % av kvinnorna tycker att låg risk är viktigast jämfört med 24 % av männen. 15 % av kvinnorna svarar att de inte vet eller inte kan bedöma medan motsvarande siffra för männen är 7 %.

”Att välja fonder att investera i kräver en del funderande och det är klokt att försöka ta till sig så mycket information som möjligt. Samtidigt som flera aspekter kan vara viktiga för ett fondval är det också helt naturligt att vad den ena tycker är viktigast inte stämmer överens med någon annans preferenser. Jämför dig därför inte med andra, utan utgå från det du tycker är viktigt”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Männen tycker att de har bättre kunskap

När fondspararna får frågor om sin kunskap jämfört med andra skiljer sig uppfattningarna kraftigt. De flesta tycker att deras kunskap är genomsnittlig medan 33 % av männen jämfört med 13 % av kvinnorna anser att deras kunskap är bättre än genomsnittet. Fler kvinnor än män upplever också att deras kunskap är sämre än genomsnittet (21 % jämfört med 12 %). På frågan om kunskapen är tillräcklig för att kunna hantera och påverka privatekonomin tycker de flesta så. 88 % av männen anser att deras kunskaper är tillräckliga jämfört med 79 % av kvinnorna.

När vi ställer frågor om kunskap kopplat till pensionen är självförtroendet lägre hos både kvinnor och män. 69 % av männen anser att de har tillräcklig kunskap jämfört med 45 % av kvinnorna. Anmärkningsvärt är också att 4 av 10 kvinnor inte tycker att de har tillräcklig kunskap för att påverka sin pension. Det är nästan dubbelt så många som männen (22 %) i det avseendet.

Av de tillfrågade fondspararna uppger 7 av 10 att det är mer än en vuxen person boendes i hushållet På frågan om vem som har huvudansvaret för ekonomin svarar 6 av 10 att de delar lika. 26 % svarar att det är de själva som har ansvaret och det är fler män (33 %) än kvinnor (18 %) som uppger att de har huvudansvaret.

Denna undersökning har besvarats av 1 189 svenskar i åldern 16–74 som sparar privat i fonder.

Bilaga: Samtliga resultat från undersökningen


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.