Pressmeddelande Publicerad

Fondförmögenheten på ny högstanivå i oktober

[2016-11-10] Fondspararnas fortsatte att välja aktiefonder under oktober månad. Nettoinsättningar gjordes även i blandfonder, medan spararna gjorde uttag från hedgefonder och penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med drygt 44 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 3 458 miljarder, den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden.

I oktober uppgick det totala nysparandet i fonder till 2,6 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinflöden på 3,1 miljarder, blandfonder på 2,1 miljarder och obligationsfonder på 0,6 miljarder kronor. Däremot gjordes nettouttag från hedgefonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 2,3 respektive 1,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det samlade nettosparandet i fonder till 13,2 miljarder kronor.

”För fjärde månaden i rad valde spararna aktiefonder, medan man fortsatte att ta ut från penningmarknadsfonder. Noterbart är också att fondförmögenheten fortsatte att stiga och nådde sin högsta notering någonsin”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

Utvecklingen på den globala aktiemarknaden var positiv i september medan värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk med knappt 1 procent. Totalt gjordes nettoinsättningar i aktiefonder på 3,1 miljarder kronor och störst var inflödena i tillväxtmarknadsfonder (andra marknader) och Sverigefonder. Drygt hälften av nettosparandet i aktiefonder gick till indexfonder.   

Obligationsfonder som grupp noterade ett totalt nettoinflöde på 0,6 miljarder kronor i oktober, varav företagsobligationsfonder stod för 0,1 miljarder. Hittills i år uppgår nettoinsättningarna i obligationsfonder till 6,1 miljarder kronor och av detta har 3,3 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 44 miljarder kronor under september och uppgick vid utgången av månaden till 3 458 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Indexfonder utgör knappt 8 procent av den totala fondförmögenheten och lite drygt 14 procent av förmögenheten i aktiefonder.

Av fondförmögenheten var 1 940 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

>> Till statistiken 

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se