Pressmeddelande Publicerad

Fondförmögenheten på ny högstanivå trots nettoutflöden i november

[2016-12-09] Fondspararna gjorde i november fortsatta insättningar i blandfonder, medan övriga fondtyper uppvisade nettouttag. Totalt uppgick nettoutflödet till 4,2 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten ökade under november med drygt 20 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 3 480 miljarder, den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden.

I november noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 4,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 2,7 miljarder och från penningmarknadsfonder och obligationsfonder gjordes nettouttag på 1,8 respektive 1,3 miljarder. Även hedgefonder och övriga fonder hade under månaden nettoutflöden på 0,5 respektive 0,2 miljarder. Blandfonder uppvisade däremot nettoinsättningar på 2,2 miljarder kronor i november.    

Hittills i år uppgår det samlade nettosparandet i fonder till 9 miljarder kronor.

”Efter ett par månader med stabila inflöden i aktiefonder vände utvecklingen i november. Spararna plockade framförallt hem pengar ifrån tillväxtmarknadsfonder. Utflödena från penningmarknadsfonder fortsätter, som en följd av det extrema ränteläget”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

”Noterbart är att fondförmögenheten, trots månadens nettoutflöde, fortsatte att stiga och nådde en ny högstanotering”

Utvecklingen på den globala aktiemarknaden var svagt positiv i november och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med omkring 1,5 procent. Aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoutflöde på totalt 2,7 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från fonder som placerar på tillväxtmarknader (andra marknader samt Asien). Rysslandsfonder utgjorde dock ett undantag och hade tillsammans med Nordamerikafonder störst nettoinflöden i november. Noterbart är att de stora inflödena till indexfonder fortsätter, i november uppgick nettoinsättningarna till 2,5 miljarder.     

Obligationsfonder som grupp noterade nettouttag på totalt 1,3 miljarder kronor i november, varav 0,4 miljarder utgjorde uttag från företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nettoinsättningarna i obligationsfonder till 4,8 miljarder kronor och av detta har 2,9 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 22 miljarder kronor under november och uppgick vid utgången av månaden till 3 480 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Indexfonder utgör nu 
8 procent av den totala fondförmögenheten och drygt 14 procent av förmögenheten i aktiefonder.

Av fondförmögenheten var 1 959 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

 

>> Mer statistik samt historiska data finns här.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se