Pressmeddelande Publicerad

Fondförmögenheten på ny rekordnivå i november

Under november månad uppgick det totala nysparandet i fonder till hela 20 miljarder kronor. Stora nettoinsättningar gjordes i aktiefonder, medan räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 340 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till rekordhöga 5 313 miljarder.

I november nysparades totalt 19,9 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 22,7 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,2 miljarder och från långa räntefonder på 0,6 miljarder. Även hedgefonder och blandfonder hade nettouttag på 0,6 respektive 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år (januari-november) har fonder noterat ett totalt nettoinflöde på 7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisar nettoinsättningar på 19,6 miljarder.

”Efter ett historiskt år, med otroliga svängningar på de finansiella marknaderna, når nu de svenska spararnas fondförmögenhet rekordnivåer. Detta om något visar vikten av långsiktighet och värdet av att inte gripas av panik även om det för stunden kan se mörkt ut. Fondspararna valde att satsa på aktiefonder istället för räntefonder under november, en vändning från månaden innan”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

I november var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader mycket positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med drygt 11 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 22,7 miljarder kronor och de flesta aktiefondkategorierna hade nettoinflöden. Störst nettoinsättningar gjordes i branschfonder, följt av globalfonder och Sverigefonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoinflöde på totalt 19,6 miljarder kronor.
 


Långa räntefonder uppvisade i november ett nettoutflöde på totalt 0,6 miljarder kronor, av vilket 0,3 miljarder utgjorde uttag från företagsobligationsfonder.

Hittills i år noteras nettoinsättningar i långa räntefonder på totalt 3,4 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,5 miljarder.  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 340 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 5 313 miljarder. Detta utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts och innebär en förmögenhetsökning sedan årsskiftet på 258 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten är 3 309 miljarder (motsvarande 62 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.seNettosparandet i fonder januari-november, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.