Pressmeddelande Publicerad

Fondspararna fortsätter månadsspara och ser positivt på börsutvecklingen på lång sikt

Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen. Det är ett par av slutsatserna från Fondbolagens förenings undersökning som publiceras idag.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

En stor majoritet har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande
Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Andelen är något högre bland kvinnor (89 %) än hos män (85 %). 12 procent uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. Även av de sparare som uppger att de har ett regelbundet sparande säger 87 procent att det inte gjort några förändringar. Fyra procent har ökat summan de sparar, fem procent har minskat summan de sparar och tre procent har upphört med sitt regelbundna fondsparande.  

 


 

"Viktiga ingredienser i ett lyckosamt sparande är disciplin och att våga vara långsiktig. I tider av börsoro är det ännu viktigare att komma ihåg. Därför är det glädjande att se att svenska fondsparare navigerar nuvarande börsturbulens genom att hålla sig till sin långsiktiga sparstrategi, till exempel genom att fortsätta månadsspara", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Två tredjedelar av fondspararna är inte oroliga för sitt långsiktiga fondsparande
På frågan om man är orolig för sitt långsiktiga fondsparande på grund av den senaste tidens börsturbulens så svarar 65 procent att de inte är det. I motsats svarar 30 procent av de tillfrågade att de är oroliga. Något fler kvinnor (34 %) än män (26 %) svarar att de är oroliga.


 

Åtta av tio tror på en positiv börsutveckling på lång sikt
En stor majoritet, 79 procent, av de svenska fondspararna tror på en positiv börsutveckling på lång sikt, 5-10 år. Endast 5 procent tror på en negativ utveckling. Fler män (83 %) än kvinnor (74 %) tror på en positiv börsutveckling. Den stora skillnaden mellan män och kvinnor är dock är betydligt fler kvinnor (21 %) svarar att de inte vet, jämfört med männen (11 %).



"Ett långsiktigt sparande ska tåla turbulens och svängningar. Det verkar de svenska fondspararna införstådda med. De har också fått med sig att börsutvecklingen på lång sikt nästan alltid är positiv, och att ett regelbundet månadssparande är en av de sparstrategierna som fungerat bäst historiskt", säger Gustav Sjöholm.

För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor kontakta:
Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se


Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.