Pressmeddelande Publicerad

Fondspararna sökte lägre risk under turbulent 2018

  Under 2018 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 54,4 miljarder kronor. Efter en lång rad av år med stigande börskurser vek aktiemarknadsutvecklingen ned under andra halvan av 2018 och stora delar av året kännetecknades av att aktiva fondsparare gjorde omflyttningar från aktiefonder till mindre riskfyllda placeringsalternativ. Den största delen av årets nysparande gick till korta räntefonder och blandfonder, med nettoinsättningar på 26 respektive 25 miljarder kronor. Även långa räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan aktiefonder noterade nettouttag sett över helåret 2018. Vid utgången av 2018 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 3 978 miljarder kronor, vilket innebär en minskning under året med omkring 40 miljarder.   Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.


”2018 var ett fond- och börsår med två ansikten. Under de inledande månaderna valde spararna i större utsträckning fonder med hög aktieexponering. Ju längre året gick och när marknadsturbulensen tilltog valde de istället säkrare placeringar, såsom korta räntefonder och blandfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
 

2018 i punkter:

 • Närmare 55 miljarder till fonder under 2018. Det totala nysparandet i fonder uppgick under 2018 till 54,4 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i korta räntefonder och blandfonder.
   
 • Svag aktiemarknadsutveckling under året medförde att den totala fondförmögenheten i Sverige minskade med cirka 40 miljarder kronor under 2018 och uppgick vid årsskiftet till 3 978 miljarder.
   
 • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeminskningar. I genomsnitt sjönk värdet på aktiefonder (mätt i SEK) med 5,6 procent under 2018. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeminskning på 5,4 procent och globalfonder backade med i genomsnitt 3,1 procent. Bland de fondtyper med positiv avkastning återfanns diverse branschfonder samt USA-fonder och Latinamerikafonder, med Brasilienfonder i spetsen.
   
 • Aktiefonder noterade nettoutflöden på 6,8 miljarder kronor under 2018. Störst uttag hade Sverigefonder med 27,7 miljarder netto, följt av Europafonder med ett nettoutflöde på 10,7 miljarder. Däremot gjordes det under året stora nettoinsättningar globalfonder som uppvisade ett nysparande på 39 miljarder.
   
 • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Trots ett sammanlagt nettoutflöde från aktiefonder på närmare 7 miljarder kronor uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 22,7 miljarder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2018 närmare 17 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
   
 • Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under i princip samtliga månader 2018. Totalt nettosparades 24,6 miljarder kronor.
   
 • Även korta räntefonder uppvisade stora nettoinsättningar under året. Sammanlagt uppgick nysparandet till 25,7 miljarder kronor
   
 • I långa räntefonder nysparades totalt 12,6 miljarder kronor under 2018, detta trots ett utflöde från företagsobligationsfonder 4,8 miljarder.

   

För årsstatistik se bilaga ”Fondsparandet 2018”.

Se även http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/ 
 


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Eligo Asset Management, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.