Pressmeddelande Publicerad

Fondspararna valde aktiefonder under juli månad

Under juli månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 19,1 miljarder kronor. Störst nettosparande gick till aktiefonder men även övriga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 182 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till rekordhöga 6 438 miljarder.

I juli noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 19,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 10,9 miljarder och i blandfonder nettosparades 3,2 miljarder. Även långa räntefonder och korta räntefonder noterade nettoinflöden på 3,1 respektive 0,9 miljarder kronor under juli månad.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 106,7 miljarder kronor. Hela 90,5 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.  

  

”Juli bjöd på fortsatt positiva fondinflöden samtidigt som Stockholmsbörsen steg. I likhet med tidigare månader är det aktiefonder som lockar spararna mest, vilket indikerar en fortsatt hög riskvilja. Föga förvånande tar globalfonder och Sverigefonder majoriteten av inflödet i aktiefonder, två fondkategorier som i snitt stigit 19 respektive 25 procent sedan årsskiftet. Vad gäller branschfonder, som levererat en genomsnittsavkastning om 18 procent sedan årsskiftet, är spararna inte lika övertygade även om nettoutflödena upphörde i juli”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

 

I juli var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen steg med hela 7,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 10,9 miljarder kronor och störst var insättningarna i Sverigefonder. Även globalfonder, andra marknader (tillväxtmarknader) och Europafonder noterade nettoinflöden medan framförallt Asien och Kinafonder uppvisade nettouttag.


Långa räntefonder uppvisade i juli ett nettoinflöde på totalt 3,1 miljarder kronor, av vilket 1,3 miljarder tillföll företagsobligationsfonder.


 

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med närmare 182 miljarder kronor och uppgick vid slutat av månaden till rekordhöga 6 438 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 235 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.

 

För kommentarer kontakta:
Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau