Pressmeddelande Publicerad

Fondspararna valde blandfonder i mars

[2017-04-10] I mars gjordes ett nettouttag från fonder på totalt 1,9 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 6,8 miljarder, medan blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,6 miljarder. Den samlade fondförmögenheten ökade med 22 miljarder kronor under månaden och uppgick till rekordhöga 3 738 miljarder vid utgången av mars.

 

Obs reviderades 170412, se uppdaterade siffror här

 

Under mars månad noterade aktiefonder ett nettoutflöde på 6,8 miljarder kronor. Även obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettouttag på 0,8 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 4,6 respektive 1,4 miljarder. Sammantaget innebär detta ett nettoutflöde från fonder på 1,9 miljarder kronor i mars.  

Under första kvartalet 2017 har totalt 18,2 miljarder kronor nysparats i fonder, varav 10,2 miljarder har gått till aktiefonder.

”Efter en inledning av 2017 med stora insättningar i aktiefonder, var fondspararna i mars lite mer avvaktande. Trots uttagen under den senaste månaden uppgår nettoinsättningarna i aktiefonder till drygt 10 miljarder kronor så här långt i år”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

I mars var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med drygt 2 procent. Aktiefonder noterade under månaden ett nettoutflöde på 6,8 miljarder kronor och störst uttag gjordes från Sverigefonder och Rysslandsfonder. Noterbart är att indexfonder uppvisade nettoinsättningar på 7,8 miljarder i mars.   

Obligationsfonder hade ett nettoutflöde på totalt 0,8 miljarder kronor i mars. Av detta utgjorde 0,2 miljarder uttag från företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 22 miljarder kronor under mars och uppgick vid utgången av månaden till 3 738 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 167 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

>>     till statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se 


Nettosparandet i fonder 2017, mdkr