Pressmeddelande Publicerad

Försiktigare fondsparande efter börsoro även i mars

I mars noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 0,6 miljarder kronor. Uttag gjordes från aktiefonder medan övriga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till 4 038 miljarder.

Under mars månad gjordes nettouttag från aktiefonder på 4,4 miljarder kronor. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) nettoinsättningar på 1,5 respektive 1,4 miljarder. Även blandfonder och hedgefonder hade nettoinflöden på 1,4 respektive 0,6 miljarder. Sammantaget innebär detta ett nettoinflöde till fonder på 0,6 miljarder kronor i mars.   

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 8,2 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 4 miljarder under det första kvartalet.

”Fondspararna prioriterade lägre risk under mars månad och valde framförallt räntefonder och blandfonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. ”Liksom i februari sålde de aktiva fondspararna aktiefonder, om än i mindre utsträckning under mars”.

I mars var utvecklingen på många av världens aktiemarknader fortsatt skakig och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 1 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 4,4 miljarder kronor i mars. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Europafonder, medan globalfonder och USA-fonder noterade nettoinsättningar.

  

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoutflöde på totalt 0,7 miljarder kronor. Från Sverigefonder uppgår nettouttagen till 9,4 miljarder medan globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 8,3 miljarder. Noterbart är också att närmare 7 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Obligationsfonder noterade i mars ett totalt nettoinflöde på 1,4 miljarder kronor, av vilket 0,4 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Under det första kvartalet 2018 uppgår nysparandet i obligationsfonder till totalt 1,1 miljarder kronor.

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under mars med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 038 miljarder. Detta innebär en ökning av fondförmögenheten med omkring 20 miljarder kronor sedan årsskiftet.

Av den totala fondförmögenheten var 2 372 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns på http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/ 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se