Pressmeddelande Publicerad

Försiktigare fondsparande under oktober

Under oktober månad noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 5,1 miljarder kronor. I första hand gjordes nettouttag från aktiefonder, medan räntefonder uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 973 miljarder.

I oktober noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 5,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag på 9,9 miljarder. Även blandfonder och hedgefonder hade nettouttag på 0,9 respektive 0,3 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i såväl långa räntefonder som korta räntefonder på 3,3 respektive 2,6 miljarder.  
 

Hittills i år (januari-oktober) har fonder noterat ett nettoutflöde på 12,9 miljarder kronor.”När coronaoron tog fart igen under oktober kunde man se ett trendskifte i fondsparandet, efter sex månader i rad med inflöden i aktiefonder, noterades nu ett nettoutflöde. De aktiva spararna agerade mer försiktigt och valde att minska sitt innehav i aktiefonder till förmån för fondtyper med lägre risk. För den långsiktiga spararen vill jag belysa vikten av månadssparande och att inte ta förhastade beslut, något som visserligen kan kännas svårt när det svänger till på marknaden”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Under oktober präglades utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader av förnyad oro och Stockholmsbörsens värde sjönk, under månaden, med omkring 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 9,9 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade uttag. Störst nettouttag gjordes under månaden från branschfonder och Sverigefonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 3,1 miljarder kronor.
Långa räntefonder uppvisade i oktober ett nettoinflöde på totalt 3,3 miljarder kronor, av vilket 0,2 miljarder gick till företagsobligationsfonder. 

Hittills i år noteras nettoinsättningar i långa räntefonder på totalt 4,1 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,2 miljarder.Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under oktober med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 973 miljarder. Av den totala fondförmögenheten är 3 028 miljarder (motsvarande 61 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:
Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.seNettosparandet i fonder januari-oktober, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.