Pressmeddelande Publicerad

Försiktigt fondsparande under oktober

I oktober noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 2 miljarder kronor. Hedgefonder hade nettoinsättningar, medan räntefonder och blandfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 210 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 5 973 miljarder.

Under oktober månad noterade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 2 miljarder kronor. Långa räntefonder hade nettouttag på 2,1 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,6 miljarder. Även korta räntefonder och aktiefonder uppvisade nettoutflöden på 0,2 respektive 0,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i hedgefonder på 1,9 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 36,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40,1 miljarder.   

”Oktober var en positiv månad för många fondsparare. Värdeutvecklingen var positiv trots att fler väljer att sälja än att köpa. Precis som när börsen tidigare fallit fort visar de senaste veckorna att den också kan studsa tillbaka snabbt. Stockholmsbörsens uppgång i oktober motsvarar vad många förväntar sig på ett helt år. Om vändningen är här nu vet vi såklart inte. Men den som försöker tajma marknaden riskerar att hamna efter när det vänder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

I oktober var utvecklingen på många av världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade totalt sett ett marginellt nettoutflöde. Störst nettouttag gjordes från globalfonder och tillväxtmarknadsfonder (Andra marknader), medan Nordamerikafonder och Sverigefonder noterade nettoinsättningar under månaden.

Noterbart är även att indexfonder uppvisade fortsatta inflöden med nettoinsättningar på 4,1 miljarder kronor under oktober månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i oktober ett totalt nettoutflöde på 2,1 miljarder kronor, av vilket 0,2 miljarder utgjorde nettouttag från företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett nettoutflöde på totalt 9,5 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder uppgår nettouttagen till 12,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 210 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 5 973 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 821 miljarder (motsvarande 64 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2022, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.