Pressmeddelande Publicerad

Fortsatt försiktighet i fondsparandet under november

  I november noterade fonder ett nettoutflöde på 5,4 miljarder kronor. Nettouttag gjordes främst från aktiefonder, medan korta räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade marginellt under månaden och uppgick vid utgången av november till 4 186 miljarder.

 

Under november månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 5,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på 6,9 miljarder, medan korta räntefonder hade nettoinsättningar på 3,7 miljarder. Även blandfonder noterade ett nysparande på 0,8 miljarder kronor. För långa räntefonder och hedgefonder uppvisades nettouttag på 1,9 respektive 1,2 miljarder i oktober.  

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 24,6 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar korta räntefonder, med ett nysparande på 24,4 miljarder, följt av blandfonder som uppvisar nettoinsättningar på 16 miljarder.

”Under november sålde de aktiva fondspararna aktiefonder och köpte korta räntefonder. Det är samma trend som i oktober men i betydligt mindre omfattning, vilket sannolikt kan förklaras av att den relativt stora börsnedgång vi såg under oktober mattades av under november”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I november var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt volatil och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med 1,6 procent. Aktiefonder noterade i november ett nettoutflöde på totalt 6,9 miljarder kronor och de flesta aktiefondtyper uppvisade uttag. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Europafonder. Bredare tillväxtmarknadsfonder och globalfonder utgjorde undantagen som noterade nettoinsättningar under månaden.

Hittills i år uppvisar aktiefonder ett nettoutflöde på totalt 22,1 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på närmare 22 miljarder medan Sverigefonder noterar nettouttag på omkring 27 miljarder. Anmärkningsvärt är att 24,7 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder noterade i november ett nettoutflöde på totalt 1,9 miljarder kronor, uttagen gjordes från företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoutflöde på 3,2 miljarder under månaden. Så här långt under 2018 uppgår det totala nysparandet i långa räntefonder till 6,8 miljarder kronor. Däremot har nettouttag gjorts från företagsobligationsfonder på 1,4 miljarder hittills i år.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under november med 4 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 186 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 429 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2018, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Eligo Asset Management, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.