Pressmeddelande Publicerad

Fortsatt intresse för aktiefonder i november

Under november månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 2,8 miljarder kronor. Aktiefonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden, medan räntefonder noterade nettouttag.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 194 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till rekordhöga 6 706 miljarder.

I november noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 2,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 5,2 miljarder och i blandfonder nysparades 2,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 5 miljarder kronor och från långa räntefonder på 1,3 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 123,5 miljarder kronor och av detta har 74,2 miljarder investerats i aktiefonder.

”Den svenska fondförmögenheten når en ny rekordnivå i november och spararna fortsätter att favorisera globalfonder och Sverigefonder. Intresset för branschfonder tycks även ha återuppstått och kategorin hamnar på en tredjeplats när det kommer till nettoinflöden under månaden. Spararna är dock mer tveksamma till tillväxtmarknader och ett negativt nettosparande syns i Östeuropa-, Indien-, Kina-, och Asienfonder som helhet. Även Rysslandsfonder, som var en av favoritkategorierna förra månaden, noterar nu nettouttag”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

I november var utvecklingen på många av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med knappt 2 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 5,2 miljarder kronor och störst var insättningarna i Sverigefonder och globalfonder.

Även hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder med nettoinsättningar på 46 respektive 27 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppvisade i november ett nettoutflöde på totalt 1,3 miljarder kronor, av vilket 1 miljard utgjorde nettouttag från företagsobligationsfonder. Hittills i år har totalt 14,1 miljarder nysparats i långa räntefonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 194 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 706 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med hela 1 252 miljarder och av den totala fondförmögenheten är 4 435 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2021, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.