Pressmeddelande Publicerad

Fortsatt stort intresse för aktiefonder i augusti

[2016-09-09] Fondspararnas intresse för aktiefonder var fortsatt stort under augusti. Även i blandfonder och obligationsfonder gjordes nettoinsättningar, medan uttag gjordes från penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 40 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 3 392 miljarder.

I augusti gjordes nettoinsättningar i aktiefonder på 7,7 miljarder kronor. Även blandfonder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinflöden på 2,2 respektive 2 miljarder. Däremot gjordes nettouttag på 11,1 miljarder från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och på 0,9 miljarder från hedgefonder. Sammantaget medförde detta att insättningarna i fonder var lika stora som uttagen under augusti månad.

Hittills i år uppgår det samlade nettosparandet i fonder till 7,9 miljarder kronor.

”Även om de totala insättningarna i augusti var ungefär lika stora som de totala uttagen visar nettosparandet för olika fondtyper på hög aktivitet. Spararna fortsatte att placera i aktiefonder, medan de stora uttagen ur penningmarknadsfonder främst beror på de institutionella placerarnas agerande”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Utvecklingen på den globala aktiemarknaden var svagt positiv i augusti och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med drygt 2 procent. Totalt gjordes nettoinsättningar i aktiefonder på 7,7 miljarder kronor och störst var inflödet i Sverigefonder. Omkring en tredjedel av nettosparandet i aktiefonder gick till indexfonder.   

Obligationsfonder hade i augusti ett nettoinflöde på 2 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder gick till företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nettoinsättningarna i obligationsfonder till 7,1 miljarder kronor och av detta har 2,9 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 38 miljarder kronor under augusti och uppgick vid utgången av månaden till 3 392 miljarder, den högsta noteringen sedan rekordnoteringen i maj 2015. Av fondförmögenheten var 1 880 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna på denna sida.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se
 

 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr