Pressmeddelande Publicerad

Fortsatt stort intresse för aktiefonder i februari

Under februari noterades ett totalt nysparande i fonder på 7,2 miljarder kronor. Liksom i januari uppvisade aktiefonder stora nettoinsättningar, medan korta räntefonder och blandfonder hade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 87 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till 6 241 miljarder.

I februari uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 13,4 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,6 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 6,5 miljarder och från blandfonder på 2,4 miljarder. Även hedgefonder hade nettouttag på 1,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 12,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 28,6 miljarder. 

”Riskviljan fortsätter att vara hög när aktiva sparare väljer aktiefonder även i februari. Men det är också fokus på riskspridning när spararnas favoritkategori globalfonder får mest nya pengar under månaden. Börsens utveckling brukar påverka om vi vill investera eller inte. Men nu kan ökade levnadskostnader avgöra om det ens finns pengar att spara. Därför är jag glad att se att det återigen investeras nya friska pengar. Att spara lite varje månad är bättre än att spara mycket ibland”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 1 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder hade ett nettoinflöde på totalt 13,4 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder, USA-fonder och Europafonder. Däremot hade Asienfonder nettouttag under månaden. Noterbart är också att indexfonder fortsatt uppvisar stora inflöden med nettoinsättningar på 8,4 miljarder kronor i februari.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under februari ett nettoinflöde på totalt 3,6 miljarder kronor. I företagsobligationsfonder gjordes nettoinsättningar på 4,3 miljarder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,6 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under februari med knappt 87 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 241 miljarder. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med närmare 174 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 077 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.seFöreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.