Pressmeddelande Publicerad

Fortsatt stort intresse för aktiefonder i januari

2021 inleddes med ett sammanlagt nysparande i fonder på 14,8 miljarder kronor under januari månad. Stora insättningar gjordes i aktiefonder, medan räntefonder noterade nettouttag.  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 95 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 5 550 miljarder.

I januari uppgick nettosparandet i fonder till totalt 14,8 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på hela 23,6 miljarder och blandfonder hade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från både korta- och långa räntefonder på 6,6 respektive 2,6 miljarder kronor.  

”Aktiefonder inledde det nya året med en rivstart och noterade stora nettoinflöden under januari. Spararnas stora intresse för branschfonder höll även i sig - nästan varannan fondkrona som gick in i aktiefonder letade sig dit under månaden. Trots att fonder är diversifierade i grunden är det bra att komma ihåg att fonder som riktar in sig mot enskilda branscher ofta har en hög risk. Försök därför att sprida dina risker genom att välja in flera olika branscher, länder och valutor i din portfölj för ett stabilare sparande över tid”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även under januari var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg med 2,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 23,6 miljarder kronor och störst var insättningarna i branschfonder. Även Kinafonder och globalfonder uppvisade stora nettoinflöden.Långa räntefonder noterade i januari ett nettoutflöde på totalt 2,6 miljarder kronor, varav drygt 0,6 miljarder utgjorde nettouttag från företagsobligationsfonder.Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under januari med närmare 95 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 5 550 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 513 miljarder (motsvarande 63 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.