Pressmeddelande Publicerad

Fortsatta inflöden i mörkgröna fonder

Fondbolagens förenings kvartalsdata visar det svenska fondsparandet fördelat efter EU:s hållbarhetsklassificeringar. Majoriteten av de svenska fonderna är ljusgröna (89 procent), mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent. Under det senaste kvartalet noteras utflöden ur de ljusgröna fonderna, medan såväl mörkgröna fonder som övriga fonder står emot börsoron och uppvisar inflöden.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”ljusgröna fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista juni 2022 uppgick fondförmögenheten i ljusgröna fonder till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”mörkgröna fonder”) uppgick till 223 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) uppgick till 398 miljarder kronor, vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettoinflöden till mörkgröna fonder trots fallande börs

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder, om än på lägre nivå än under första kvartalet. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras att uttagen uteslutande härrörde från ljusgröna fonder, medan mörkgröna fonderna uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Noterbart är att det största nettoinflödet under andra kvartalet gick till kategorin övriga fonder, vilket framför allt förklaras av det stora intresset för hedgefonder.

Totalt uppgick nettouttagen under första halvåret till 36 miljarder kronor. Ljusgröna fonder uppvisade nettoutflöden på hela 55 miljarder. Intressant är att både mörkgröna fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under första halvåret. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att mörkgröna fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och korta räntefonder) än för att de inte är mörkgröna/ljusgröna.

 

”Investeringar i mörkgröna fonder står emot det totala uttaget ur fonder även i det andra kvartalet. Att det är just mörkgröna aktiefonder som har störst nettosparande visar sannolikt att spararna som väljer fonder med hållbarhet som mål också är väldigt långsiktiga och inte påverkas av att börserna gått utför hittills i år”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Mer fakta och statistik finns i rapporten ”Fondsparandet efter hållbarhetsklassificering. 2022 kvartal 2” (bilaga) och Fondsparande hållbarhet kvartal 2 2022.xlsx (bilaga).

 

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.