Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarbarometern backar

En ny enkät med fondförvaltare visar på en lägre optimism jämfört med de två senaste mätningarna. Årets första förvaltarbarometer minskar till 51,7 jämfört med 55,3 i december. Förvaltarna är framför allt negativt inställda till ekonomin i dagsläget. Flera tror dessutom att det kommer se sämre ut om ett halvår. För Stockholmsbörsens utveckling har förvaltarna en mer positiv syn. På ett till två års sikt tror 18 av 22 förvaltare att utvecklingen kommer att vara positiv eller mycket positiv.

Det är 22 fondförvaltare som har besvarat fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntade börsutvecklingen när Fondbolagens förening för tolfte kvartalet i rad presenterar förvaltarbarometern.

12 av 22 förvaltare har en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget. 7 förvaltare har en varken negativ eller positiv syn. 3 förvaltare bedömer marknadsutsikterna i dagsläget som positiv.

En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

”Jag tror att ökad inflation och stigande räntor kommer att fortsätta sätta press på marknaderna. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att fokusera på att försöka hitta investeringar med långsiktig tillväxt som också står emot kortsiktiga rörelser. I det avseendet tycker vi om den tillväxtprofil som hållbara investeringar erbjuder, exempelvis förnyelsebar energi eller laddning av elbilar. De branscherna har fortsatt gett bra tillväxt och avkastning. Vi gillar också investeringar där det finns aktiva ägare som arbetar tillsammans med företagsledningen för att skapa värden som inte påverkas av makroläget”, säger Simone Hirschvogl, förvaltare på SEB Investment Management.

I den andra frågan bedömer förvaltarna marknadsutsikterna om ett halvår och svarar i förhållande till vad de svarade på den första frågan. 9 förvaltare svarar att de tror att marknadsutsikterna kommer att vara sämre om ett halvår. 7 förvaltare tror på en bättre syn om ett halvår och 6 förvaltare svarar att de tror marknadsutsikterna kommer vara oförändrade.

En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

Förvaltarna har olika syn på Stockholmsbörsens utveckling det närmsta halvåret

Den tredje frågan berör utvecklingen på Stockholmsbörsen specifikt och här skiljer sig återigen förvaltarnas syn i det kortare perspektivet. 9 förvaltare har en varken positiv eller negativ syn för tidsperiodens utveckling. 8 förvaltare har en negativ syn på börsutvecklingen, medan 5 förvaltare har en positiv syn på Stockholmsbörsens utveckling det kommande halvåret.

En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

När förvaltarna får blicka framåt 1 till 2 år har de en tydligare gemensam uppfattning. 18 av 22 förvaltare tror på en mycket positiv eller positiv utveckling medan 3 förvaltare har en varken positiv eller negativ syn. 1 förvaltare har en negativ syn på tidshorisonten.

En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

Det var en flygande start för aktiemarknaden under inledningen på 2023. Det är då fullt naturligt att vi hamnar i en mer volatil marknadsmiljö, när värderingen har justerats upp. Den svenska börsens cykliska karaktär brukar missgynnas i orostider, men bolagen har under senaste året demonstrerat motståndskraft och god vinstutveckling. Under kommande halvår räknar vi med fortsatt hög volatilitet, men trots allt en Stockholmsbörs som trendar upp.

Centralbankerna går en delikat balansgång med syfte att bromsa priser och inflationsförväntningarna, där en tuff åtstramning ska vägas mot risken för en hårdlandning av ekonomin. Till detta ska oron för den finansiella stabiliteten adderas. Men vi ser tydliga regionala skillnader, där exempelvis USA-börsen värderas över sitt historiska genomsnitt samtidigt som den svenska börsen, trots en tydlig återhämtning, fortsatt handlas i underkant av vad vi ser som en neutral värdering. Ur det perspektivet tycker vi att Stockholmsbörsen erbjuder en aptitlig riskpremie inför kommande tvåårsperiod”, säger Niklas Wellfelt, chefsstrateg Ålandsbanken.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

För frågor och kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Simone Hirschvogl, förvaltare SEB Investment Management
simone.hirschvogl@seb.se

Niklas Wellfelt, chefsstrateg Ålandsbanken
niklas.wellfelt@alandsbanken.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.