Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarbarometern fortsatt positiv – trots krig i Europa

Förvaltarbarometern backar med en enhet det första kvartalet 2022, men håller sig fortsatt på positivt territorium med ett sammanlagt index på 60. Förvaltarna är framför allt positiva till marknadsutsikterna och börsutveckling på lite längre sikt. Totalt 22 fondförvaltare och experter har mellan 18 och 28 februari svarat på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Det innebär att vissa förvaltare hann skicka in sina svar innan kriget bröt ut torsdagen 24 februari medan andra svarade därefter.

Förvaltare splittrade över marknadsutsikterna i dagsläget, mer positiva på längre sikt

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar sex förvaltare positivt. Samtidigt uppger tio att de varken bedömer marknadsutsikterna som positiva eller negativa medan sex bedömer marknadsutsikterna som negativa.

”Rysslands invasion av Ukraina skapar så pass många frågor med osäkert utfall att vi kan säga väldigt lite om var börsen kommer stå om ett halvår. Vi utgår från ett mer snabbfotat perspektiv och konstaterar att de negativa konsekvenserna av kriget lär fortsätta hopa sig i närtid och ta ett tag för börsen och analytiker att smälta. Under den perioden ser vi det som troligt att marknaden fortsätter nedåt och har därför sen tidigare minskat aktievikten i våra portföljer. Ser vi en tydlig förbättring i det säkerhetspolitiska läget eller rejält duvaktiga uttalanden från FED och ECB:s representanter så finns anledning att trycka på köpknappen”, resonerar Simon Tarvainen, förvaltare och partner Strand Kapitalförvaltning.

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar elva att marknadsutsikterna kommer att vara bättre, jämfört med hur de är i dagsläget. Sex förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade medan fem tror på sämre marknadsutsikter om ett halvår.

”Med ett perspektiv på ett till två års sikt ser vi hyfsad uppsida redan från dagens nivåer. Många aktier har definitivt kommit ned till nivåer som kommer visa sig vara långsiktigt försvarbara givet de flesta scenarion som vi kan räkna med att börsen och bolagen ställs inför”, tillägger Simon Tarvainen.

Positiv börsutveckling spås framför allt på lång sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar tolv att den kommer att utvecklas positivt medan fem av förvaltarna tror att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. Fyra spår en negativ börsutveckling närmaste halvåret medan en förvaltare tror på en mycket positiv utveckling.

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt är förvaltarna än mer positiva. Hela 16 förvaltare tror att utvecklingen kommer att vara positiv medan fem varken tror på en positiv eller negativ utveckling. En förvaltare spår en mycket positiv utveckling.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

Förvaltarbarometern: