Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarbarometern sjunker

Förvaltarbarometern sjunker markant i juni och håller sig kvar i positivt territorium med små marginaler när det sammanlagda indexet noterar 51,3 jämfört med 59,7 i mars. Förvaltarna har en övervägande negativ syn på marknaden i det korta perspektivet, men är överens om att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas positivt på ett till två års sikt.

Det är 20 fondförvaltare som har besvarat fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntade börsutvecklingen när Fondbolagens förening för åttonde kvartalet i rad presenterar Förvaltarbarometern.

13 av 20 förvaltare har en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget. Endast fyra förvaltare har en positiv syn, samtidigt som tre bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa.

I den andra frågan bedömer förvaltarna marknadsutsikterna om ett halvår och svarar i förhållande till vad de svarade i den första frågan. De flesta, åtta förvaltare, svarar att de har en oförändrad syn på sex månaders sikt och sju förvaltare svarar att marknadsutsikterna ser sämre ut i det tidsperspektivet. Fem förvaltare tror att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår.

”Jag är inte förvånad över resultatet där merparten ser ett negativt scenario här och nu. Vi befinner oss i ett paradigmskifte från låga räntor till höga räntor, inflation som överraskar på uppsidan samt geopolitisk osäkerhet. Den negativa avkastningen hittills i år gör sitt till för ett negativt börshumör. Den ekonomiska tillväxten mattas och bolagens vinster förväntas falla. Då är det lätt att måla upp ett mörkt scenario. Samtidigt så innebär en ökad osäkerhet också intressanta möjligheter för den aktiva och långsiktiga förvaltaren. Bra affärsmodeller och sunda bolag tenderar till att vara det i såväl uppgång som nedgång.”, säger Pia Haak, Chief Investment Officer på Swedbank Robur.

Förvaltarna är inte överens om börsutvecklingen kommande halvår

Den tredje frågan berör utvecklingen på Stockholmsbörsen specifikt och här skiljer sig förvaltarnas syn i det kortare perspektivet. Åtta förvaltare har en negativ syn på börsutvecklingen medan lika många har en positiv eller mycket positiv syn på Stockholmsbörsen det kommande halvåret. Fyra förvaltare har varken en positiv eller negativ syn för tidsperioden.

När förvaltarna får blicka framåt ett till två år är de mer överens om utvecklingen. 16 av 20 förvaltare tror på en mycket positiv eller positiv utveckling medan två förvaltare har en negativ syn även på den längre tidshorisonten. Två förvaltare tror att börsutvecklingen kommer vara varken positiv eller negativ i förhållande till dagsläget.

”Det känns naturligt att osäkerheten hos förvaltarna består i närtid men att optimismen ökar med tiden. Det är den tudelade bilden kommande halvår ett bevis på. Som ansvarsfull långsiktig investerare är det viktigt att i tider av osäkerhet se till möjligheter, utmaningarna får vi till oss dagligen ändå. Om ett år har vi en bättre bild om centralbankerna lyckats mjuklanda ekonomierna och vilken påverkan vi fått på vinsterna. Vi ska inte glömma bort att vi framöver kommer se stora kapitalflöden till energiomställningen. Vi är ett land med stort entreprenörskap. Här kommer det många intressanta möjligheter samtidigt som ny teknik driver på utvecklingen. Så på sikt är jag enig med majoriteten om att vi har positiva utsikter för Stockholmsbörsen.”, säger Pia Haak.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

För frågor och kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Pia Haak, Chief Investment Officer Swedbank Robur
pia.haak@swedbankrobur.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.