Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarbarometern stiger trots andra virusvåg

I december stiger Förvaltarbarometern med 2 enheter, jämfört med föregående kvartal, till ett sammanlagt index på 67. I Förvaltarbarometern svarar fondförvaltare och experter på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. Frågorna har den här gången besvarats av 18 fondbolag mellan 20 och 27 november. I den tredje upplagan av Förvaltarbarometern hamnar huvudindex på 67, en ökning med två enheter jämfört med föregående kvartal.

Vid varje publiceringstillfälle kommenterar två experter från de medverkande fondbolagen sina svar. Den här gången kommenterar Pia Haak, Head of Asset Allocation Swedbank Robur och Stefan Kopperud, fondförvaltare Öhman Fonder.

Mer positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar tre förvaltare negativt. Tre svarar att de bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa medan en klar majoritet av förvaltarna, 14 stycken, svarar att marknadsutsikterna är positiva eller mycket positiva.
 

 

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (elva stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara bättre eller mycket bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Sju förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade.    

Positiv syn på börsens utveckling både i det korta och det lite längre perspektivet 

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar två att den kommer att utvecklas negativt medan tre av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. 13 svarar att den kommer utvecklas positivt eller mycket positivt.

 


 

”Vi förväntar oss en positiv börsutveckling i början på det nya året. Efter det dramatiska fallet i ekonomisk aktivitet under våren - på grund av pandemin - befinner vi oss i början på en ekonomisk återhämtning. Vaccinering och avtagande smittspridning är två drivkrafter i återhämtningen. På lite längre sikt ser vi dock risk för en sämre utveckling på grund av tilltagande global skuldsättning i spåret av pandemin, men vi förväntar oss, som sagt, att 2021 börjar positivt”, kommenterar Stefan Kopperud, fondförvaltare Öhman fonder.  

 


 

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt (den fjärde frågan) är majoriteten av förvaltarna positiva. 14 stycken tror att utvecklingen kommer att vara positiv. Två förvaltare tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv och tre förvaltare tror varken på en positiv eller negativ utveckling.

”2021 hoppas jag kommer bli ett år som vi kan se tillbaka på som ett år för återhämtning - då vi gick ifrån fokus på virus och nedstängningar till fokus på vaccin och återhämtning för världsekonomin. Förutsättningarna finns där. Likviditetsstödet är stort från världens centralbanker kombinerat med finanspolitiska stimulanser. Det finns en god möjlighet till en uppgång som överraskar på uppsidan. Hållbarhet och klimatfrågan kommer vara än mer i fokus 2021 så att investera i bolag som ligger i framkant här eller som är på väg att genomföra en omställning ser jag som en vinnare", kommenterar Pia Haak, Head of Asset Allocation Swedbank Robur.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket i index. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Index justeras efter hur många fondbolag som är med och svarar på frågorna och kommer alltid att nå ett värde mellan 0-100, där ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

 

Vid frågor kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening

08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Pia Haak, Head of Asset Allocation Swedbank Robur

073-821 22 73  /  pia.haak@swedbankrobur.se

Camilla Lundquist, presskontakt Öhman Fonder

070-972 50 62/ camilla.lundquist@ohman.se  

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.