Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarna om börsåret 2024

2023 blev likt 2022 ett väldigt turbulent år. Med fortsatta geopolitiska oroligheter, krig, räntehöjningar och hög inflation var det utmanande att navigera på de finansiella marknaderna. Trots detta slutade många börser på plus när aktiemarknaderna klättrade fort under årets sista kvartal. Vi frågade tre förvaltare om vilka lärdomar de tar med sig från det senaste året och vad de tror om 2024.

Carolina Ahnemark, förvaltare ODIN Fonder

Vad tar du med dig för lärdomar från 2023?

Vi har flera speciella år bakom oss på aktiemarknaderna. Även 2023 blev ett volatilt år, och det har varit en hel del fokus på räntor och makro som styrt marknaden både på upp och på nedsidan. Utvecklingen har bitvis varit frånkopplad fundamental utveckling och det kan vara frustrerande. Vi spekulerar inte i makro eller i hur räntan ska utveckla sig. Att inte dras med och tappa fokus på sin filosofi och förvaltningsmodell kan ibland vara svårt, men är mycket viktigt.

Hur tycker du att en sparare ska tänka inför börsåret 2024?

Kortsiktig timing är svårt. Ingen vet hur börsen kommer gå 2024. Vi tror på långsiktighet och sunt investerande i kvalitetsbolag enligt vår investeringsmodell (“ODIN modellen”), och att det kommer ge våra kunder en god långsiktig avkastning.

Hur kommer ditt eget sparande att se ut under 2024?

Jag har mina pengar och månadssparande i ODINs Fonder.

 

Peter Svalstedt, förvaltare Länsförsäkringar Fondförvaltning

Vad tar du med dig för lärdomar från 2023?

2023 var ett stökigt år med stor osäkerhet inom de finansiella marknaderna. Det pendlade snabbt mellan pessimism och optimism vilket skapade volatila marknader där vi också såg extrema kursrörelser i enskilda bolag. Det jag tar med mig är att man än en gång ser hur extremt svårt det är att både förutse marknaden men också att försöka tajma investeringstidpunkten.

Hur tycker du att en sparare skall tänka inför börsåret 2024.

Jag tycker förra årets stora marknads- och kursrörelser visar vikten av att sprida på riskerna i sitt sparande både vad gäller innehållet men också investeringstillfället. Man skall också både fortsätta spara samt våga ligga kvar i sitt sparande oavsett vad som händer på marknaden. Jag trycker på det klassiska rådet: Se till att ha ett väl diversifierat sparande och månadsspara, sen skall det självklart vara hållbart!

Hur kommer ditt eget sparande att se ut under 2024

Det kommer att se ut som det alltid gör: ett hållbart, långsiktigt och väldiversifierat sparande i Länsförsäkringars indexfonder samt med viss extra krydda i Länsförsäkringars Fastighetsfond till barnen. Jag själv har för stor fastighetsexponering i mitt boende som det är.

 

Johanna Ahlqvist, förvaltare Cliens Kapitalförvaltning

Vad tar du med dig för lärdomar från 2023?

2023 synade vi flera bolag som tagit alltför stora risker i en extrem lågräntemiljö. Regionbankerna i USA fick stora problem och blev första beviset på ett osunt risktagande och flera svenska börsbolag fick möta en tuff verklighet när räntan klättrade upp. Onekligen bör man både som investerare och bolag alltid beakta ett mer normalt ränteläge.

På bolagsnivå blev jag positivt överraskad av hur snabbt vissa bolag kunnat ställa om och navigera i en omvärld av snabbt förändrade leveranskedjor och produktionsflöden, extrem kostnadsinflation och fallande volymer. 

Hur tycker du att en sparare ska tänka inför börsåret 2024?

Med ett USA-val för dörren och geopolitisk oro på flera håll i världen när vi går in i en lågkonjunktur bör man vara beredd på ett volatilt börsår. Med det sagt så har börsen en förmåga att se runt hörn och fortsätter inflationen falla i den takt vi ser nu utan att vi för den skull går in i en alltför djup lågkonjunktur kan vi får ett bra börsår som helhet.  Dessutom finns det nu intressanta lägen både på obligations- och aktiesidan.

Hur kommer ditt eget sparande att se ut under 2024?

Jag fortsätter att månadsspara i Cliens fonder.

 

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.