Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarna tror på svag börsutveckling i närtid, men ljusning på två års sikt

Förvaltarbarometern ökar marginellt i september och kvarstår likt förra kvartalet precis på den positiva sidan. Indexet noterar 52,8 jämfört med 51,3 i juni. Förvaltarna är fortsatt negativa till marknadsutsikterna i dagsläget och har olika syn på hur Stockholmsbörsen kommer utvecklas under det närmsta halvåret. På två års sikt är de dock mer positiva.

Det är 18 fondförvaltare som har besvarat fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntade börsutvecklingen när Fondbolagens förening för tionde kvartalet i rad presenterar Förvaltarbarometern.

16 av 18 förvaltare har en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget. Två förvaltare har varken negativ eller positiv syn.

I den andra frågan bedömer förvaltarna marknadsutsikterna om ett halvår och svarar i förhållande till vad de svarade i den första frågan. Elva förvaltare svarar att de tror att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår. Tre förvaltare har en oförändrad syn på sex månaders sikt och fyra förvaltare svarar att marknadsutsikterna ser sämre ut i det tidsperspektivet.

”Det är tydligt att sentimentet är väldigt pressat just nu. Det finns mycket att vara orolig för och osäkerheten är fortsatt hög inför hösten. Efter sommarens starka återhämtning har vi själva valt att ta av lite risk inför en eventuellt turbulent höst. Det möjliggör att vi har förutsättningar att öka risktagandet om marknadsklimatet blir mer gynnsamt. Med det sagt kommer det troligtvis dyka upp bättre köplägen under hösten än just nu”, säger Marcus Tengvall, Senior Equity Strategist på Söderberg & Partners.

Synen på Stockholmsbörsens utveckling går isär

Den tredje frågan berör utvecklingen på Stockholmsbörsen specifikt och här skiljer sig förvaltarnas syn i det kortare perspektivet. Sju förvaltare har en positiv syn på börsutvecklingen medan sex har en negativ syn på Stockholmsbörsens utveckling det kommande halvåret. Fem förvaltare har en varken positiv eller negativ syn för tidsperiodens utveckling.

När förvaltarna får blicka framåt ett till två år är de mer överens om utvecklingen. 17 av 18 förvaltare tror på en mycket positiv eller positiv utveckling medan en förvaltare har en negativ syn även på den längre tidshorisonten.

”De kortsiktiga förväntningarna återspeglar säkert den genuina osäkerhet som de flesta känner inför utvecklingen under hösten. Att förväntningarna för börsutvecklingen det närmaste halvåret inte är lägre är något förvånande. Spridningen i förväntningarna bland förvaltarna tyder dock på att osäkerheten är mycket hög. Kortsiktigt hopar sig orosmolnen och har snarast ökat under inledningen på hösten.

Mindre förvånande är de positiva utsikterna för Stockholmsbörsen på längre sikt. Mycket av de problem vi ser idag med energipriser och kreditåtstramning har då lättat, vilket inte återspeglas i dagens värdering”, säger Stefan Kopperud, förvaltare på Öhman Fonder.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

För frågor och kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Stefan Kopperud, Fondförvaltare, Öhman Fonder
stefan.kopperud@ohman.se

Marcus Tengvall, Senior Equity Strategist, Söderberg & Partners
marcus.tengvall@soderbergpartners.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.