Pressmeddelande Publicerad

Högsta förvaltningsdomstolens dom ett positivt besked för svenska fondsparare

[2016-04-15] Svenska fondsparare riskerar inte längre dubbelbeskattning. Det är följden av ett domslut från Högsta förvaltningsdomstolen på fredagen. Domen går inte att överklaga. Fondbolagens förening välkomnar beskedet som innebär att en allvarlig osäkerhetsfaktor för att bedriva fondverksamhet i Sverige nu är undanröjd.

”Vi är nöjda med att Högsta förvaltningsdomstolen gick på fondspararnas linje. Det hade blivit konstigt om en fondsparare skulle få olika beskattning om de valde en fond som är registrerad i Sverige i stället för en fond från till exempel Finland. Sverige behöver också en stark fondbransch. Hotet om dubbelbeskattning har legat som en våt filt över branschen i flera år. Vi gläder oss åt att en hotande konkurrensnackdel för att bedriva fondverksamhet i Sverige nu försvinner”, säger Fredrik Nordström, vd i Fondbolagens förening.

Svenska fonder har sedan 2012 levt med osäkerheten om att utdelningar från dessa fonders utländska investeringar kan behöva skattas både i källstaten och i Sverige. En majoritet av de svenska fondernas kapital är placerat i utländska aktier och det skulle ha rört sig om ungefär 1,3 miljarder kronor i extra beskattning av svenska fonder per år.

Orsaken är att Skatteverket i samband med en skattereform 2012 slutade utfärda så kallade hemvistintyg för svenska fonder. Det medförde att det blev svårt för fonderna att åberopa de skatteavtal som Sverige har ingått med andra stater. Fondsparande riskerade därmed dubbelbeskattning.

Skatteverket fick dock inte gehör för sin ståndpunkt när Kammarrätten, efter överklagan av Swedbank Robur, i mars 2015 slog fast att verket även i fortsättningen ska utfärda hemvistintyg för svenska fonder. Skatteverket överklagade i sin tur domen till den högsta instansen Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså, ett drygt år senare, gett beskedet att Kammarrättens dom står fast.

”Fondbolagens förening arbetar för att fondbolag som står i begrepp att besluta om var de ska lägga sin verksamhet alltid ska kunna ha med Sverige i dessa överväganden. Sverige har goda förutsättningar att få fler fondbolag att etablera verksamhet här. Vi har en konkurrenskraftig fondbransch som har bland de lägsta fondavgifterna i Europa och ett högt konsumentskydd i det svenska regelverket”, säger Fredrik Nordström.

 

Läs mer om bakgrunden i Fondbolagens förenings framställning i frågan från 2012: www.fondbolagen.se/sv/Juridik/Framstallningar/2012/Dokument/Hemstallan-om-andring-i-skatteavtalen-mellan-Sverige-och-andra-stater/

>>Högsta förvaltningsdomstolens dom finns här.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se