Pressmeddelande Publicerad

Högt fondsparande under juli månad

I juli noterade fonder ett totalt nysparande på ca 15 miljarder kronor. Samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med ca 63 miljarder kronor och uppgick vid juli månads utgång till 4 301 miljarder.

Under juli månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 15 miljarder kronor. Störst nettoinflöde uppvisade långa räntefonder, 4,6 mdkr, samt korta räntefonder, 4,0 mdkr följt av aktiefonder med 3,6 miljarder och blandfonder med 2,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 36 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 12 miljarder.

”Svenskarnas nysparande var ovanligt högt under juli månad. Geopolitisk oro och frågetecken kring höstens börshumör förstärkte de senaste månadernas trend mot placeringar med lägre risk, mer än hälften av det totala nysparandet var i räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juli var utvecklingen på världens aktiemarknader stigande och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) ökade med 4,1 procent under månaden. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på totalt 3,6 miljarder kronor i juli. Störst var nettoinsättningarna i globalfonder, branschfonder och Nordamerikafonder, medan tillväxtmarknadsfonder och Asienfonder uppvisade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 5,6 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 19 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på 16 miljarder. Noterbart är också att drygt 18 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder noterade i juli nettoinsättningar på 4,6 miljarder kronor, varav omkring 0,1 miljarder placerades i företagsobligationsfonder. Så här långt under 2018 uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 8,4 miljarder kronor och av detta har 0,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med ca 63 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 301 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 563 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2018, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.