Pressmeddelande Publicerad

Inställning till risk och rådgivning största skillnaden i kvinnors och mäns fondsparande

Det skiljer endast två procentenheter mellan andelen kvinnor och män som privatsparar i fonder. Men inställningen till risk och benägenheten att ta hjälp vid fondval skiljer sig mellan könen.

En färsk undersökning från Kantar Sifo Prospera gjord på uppdrag av Fondbolagens förening visar att 68 procent av svenskarna sparar privat i fonder. Jämfört med förra årets undersökning minskar skillnaden mellan andelen kvinnor och män som fondsparar från sju procentenheter (71 procent män respektive 64 procent kvinnor 2021) till två procentenheter (69 procent män respektive 67 procent kvinnor 2022).

Att månadsspara i fonder är det vanligaste sättet att spara, tre av fyra fondsparare väljer det alternativet. Medan skillnaden mellan andelen månadssparande män (74 procent) och kvinnor (75 procent) skiljer sig minimalt finns det större variationer sett till ålder och inkomst. I åldersgruppen 35-55 år månadssparar hela 85 procent, och bland dem som tjänar över 25 000 kr/månad är andelen som månadssparar 81 procent.

Äldre månadssparar mindre och unga mest

För både kvinnor och män är det vanligast att spara 1 000 kr till 1 999 kr per månad. Fler män (16 procent) än kvinnor (9 procent) sparar över 5 000 kr/månad. Samtidigt fortsätter den yngre målgruppen att vara de som i störst grad uppger att de sparar 5 000 kr eller mer per månad (16 procent jämfört med 17 procent 2021). Motsvarande andel i ålderskategorierna 35-55 och 56-79 år är 11 procent vardera. I jämförelse med samma undersökning 2018 är det nu dubbelt så många (12 procent jämfört med 6 procent 2018) som sparar 5 000 kr eller mer varje månad.

”Att spara i fonder är sunt för de flesta. Sparformen skapar goda förutsättningar för spararna att uppnå sina sparmål genom god riskspridning, och ett automatiskt månadssparande gör att det blir enkelt och blir av. Det är väldigt roligt att se att så många väljer att fondspara och dessutom genom ett månadssparande”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

”En bra tumregel för långsiktigt sparande tycker jag är 90/10-regeln som innebär att du lever idag för 90 procent av din lön och sätter undan 10 procent för framtida konsumtion. Hur mycket detta är i kronor och ören spelar mindre roll, det viktiga är att spara något till sitt framtida jag”.

Små skillnader mellan könen gällande ändamål med fondsparandet

Det vanligaste ändamålet för ett fondsparande är pensionen följt av buffert och hus/lägenhet. Det är i år färre män som uppger att de sparar till ett boende (23 procent jämfört med 28 procent 2021) och i stället är det fler kvinnor som har hus/lägenhet som sparmål (27 procent jämfört med 20 procent 2021). Något fler män än kvinnor uppger att de sparar till pension och resor.

Många kvinnor tar råd vid val av fond

De flesta kvinnor (51 procent) tar råd från sin bank eller annan professionell rådgivare när de ska välja fonder. Motsvarande andel för männen är 36 procent. Kvinnor lyssnar också oftare än män på tips från familj och bekanta (29 respektive 16 procent). Männen väljer i stället framför allt att själva aktivt leta efter en fond som passar sparbehovet (51 procent jämfört med 27 procent av kvinnorna) eller läser om fonder på webben och i media (31 respektive 17 procent).

Risknivå och avgift viktigast – hållbarhet för kvinnorna

När fondspararna ska välja fond är det risknivån som är viktigast för kvinnor (53 procent) och fondens avgift för männen (51 procent). Information om fonden har en hållbar inriktning är näst viktigast för kvinnorna (41 procent), medan den i år blivit mindre viktig för männen (23 procent jämfört med 29 procent 2021).

När fondspararna får svara på frågan om hur de resonerar kring risknivån i sitt privata fondsparande svarar de flesta att de kan tänka sig att ta högre risk för att få en högre avkastning, men andelen skiljer sig mellan män (74 procent) och kvinnor (52 procent). Kvinnorna är fortsatt mindre riskbenägna än männen och 33 procent av kvinnorna tycker att låg risk är viktigast medan motsvarande siffra för männen är 20 procent. Andelen kvinnor som uppger att låg risk är viktigast har ökat jämfört med förra årets mätning, då andelen låg på 29 procent.

Färre kvinnor upplever att de har tillräcklig kunskap för att hantera ekonomin

Totalt uppger 83 procent att de har tillräckliga kunskaper inom privatekonomi för att kunna hantera sina pengar. Andelen män som sällar sig till den skaran är likt förra året 88 procent, medan andelen kvinnor minskar från 81 procent till 77 procent i år. Likt förra året är det inom ämnet pension som flest uppger att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna påverka. Nästan var tredje (28 procent) säger sig sakna tillräcklig kunskap för att påverka sin pension.

”Att var och en har tillräcklig kunskap för att kunna hantera sin ekonomi är en viktig fråga för jämställdheten. Att det i princip är lika många kvinnor som män som sparar i fonder är en jättebra utveckling, men vi behöver få fler kvinnor att känna att de har tillräckliga kunskaper för att påverka sin privatekonomi. Att prata om pengar med sin partner eller en kompis med liknande förutsättningar är viktigt för att inte känna sig fast i okunskapen”, säger Philip Scholtzé.

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo Prospera 10-14 mars 2022 genom en enkät som besvarats av 1 675 personer. För mer detaljer och sifferunderlag, se bifogad fil.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.