Pressmeddelande Publicerad

Kvinnor blir alltmer medvetna fondsparare

Allt fler kvinnor och män startar ett privat fondsparande. Kvinnorna sparar regelbundet, ofta till pensionen. De sparar ofta på ett eget fondkonto och har blivit mer medvetna om vilken information som är viktig att ta reda på när man sparar i fonder. Det visar en ny undersökning från Kantar Prospera.

För sjunde året i rad genomför Kantar Prospera* en undersökning om kvinnor och mäns sparande på uppdrag av Fondbolagens förening. Årets siffror visar att fondsparandet har ökat: totalt uppger hela 74 procent av respondenterna att de sparar privat i fonder. Det är upp 4 procent sen 2023. Fondsparandet har ökat bland såväl män som kvinnor, även om fler män (77 procent) än kvinnor (71 procent) uppger att de fondsparar privat. För männen har fondsparandet ökat med 5 procentenheter, för kvinnorna med 3 procentenheter.

Kvinnor bäst på att månadsspara, men sparar lägre summor än männen

Fler kvinnor (76 procent) än män (72 procent) sparar regelbundet i fonder varje månad, vilket även synts i tidigare undersökningar. I stället är det fler män (39 procent) än kvinnor (28 procent) som uppger att de sparar genom att göra engångsinsättningar.

Trots inflation och stigande levnadskostnader uppger majoriteten (totalt 64 procent) av fondspararna att de har kunnat spara lika mycket som tidigare. Det gäller inte minst kvinnorna där 66 procent har oförändrat sparande.

Årets siffror visar till och med en tendens att fler sparar högre summor än i fjol. I år svarar totalt 27 procent att de sparar mellan 2000–4999 kronor varje månad, jämfört med 23 procent förra året. Det är framför allt männen som uppger att de sparar över 2000 kronor per månad. Bland kvinnorna är det vanligast att spara 1 000 - 1 999 kr/månad.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

Fler kvinnor sparar till pensionen - och har ett eget fondkonto

Vad sparar man då till? 60 procent av såväl kvinnor som män uppger att de sparar för att ha en allmän buffert. Fler kvinnor än män sparar specifikt till sin pension (67 respektive 61 procent).

När det gäller kunskaper kring pensionen känner både kvinnor och män sig osäkra. Mindre än hälften av kvinnorna (48 procent) säger att de har tillräckliga kunskaper för att kunna påverka sin pension. Motsvarande siffra för männen är 66 procent.

Det är vanligast att spara i fonder på ett eget konto: det gör 93 procent av kvinnorna och 87 procent av männen. Totalt 19 procent har ett gemensamt konto med make/maka/sambo.

Allt vanligare att kvinnor letar fonder själva

Tidigare undersökningar har visat att kvinnor ofta tar råd från sin bankman eller en professionell rådgivare eller av vänner och bekanta. Även om kvinnor fortsatt ofta tar råd av rådgivare (46 procent) har siffran sjunkit jämfört med föregående år (51 procent). Att själv aktivt leta efter en fond som passar ens behov (29 procent) har i stället stigit 4 procentenheter. Både att läsa på om fonder på webben och i media (21 procent) och att lyssna på tips från familj och vänner (30 procent) har stigit 3 procentenheter. Vad gäller männen letar de i huvudsak själva aktivt efter en fond (51 procent).

Kvinnornas intresse av att söka information och leta efter fonder själva verkar även avspeglas i frågan om vilken information som är viktigast vid ett fondval. Placeringsinriktning, historisk avkastning, avgift och risknivå bedöms viktigare än föregående år. Att fonden har en hållbar inriktning är fortsatt viktigare för kvinnor än för män, även om andelen som uppger att den informationen är viktig har sjunkit för båda könen.

 En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

När det kommer till att veta vilka fonder man har i sitt privata fondsparande skiljer det sig en del mellan könen. Det är 69 procent av männen som svarar att de vet vilka fonder de har, medan siffran för kvinnorna är 43 procent. Ungefär dubbelt så många kvinnor (20 procent) som män (9 procent) svarar nej på samma fråga.

Riskbenägenheten ökar något

Undersökningen visar att fondspararna har blivit något mer riskbenägna. 53 procent av kvinnorna svarar att de kan tänka sig att ta högre risk för att få högre avkastning, jämfört med 51 procent föregående år. Skillnaderna är fortfarande stora mellan könen: 74 procent av männen kan tänka sig högre risk (motsvarande siffra var 70 procent förra året).

”De kvinnliga fondspararna gör mycket rätt: ett regelbundet månadssparande är ett bra sätt att sprida riskerna. Hela 67 procent av kvinnorna uppger att de sparar till pensionen och över tid kan även små belopp växa och bli ett bra tillskott när det är dags att gå i pension. Undersökningen visar också en viss tendens att kvinnorna blivit mer benägna att ta risk för chansen att få högre avkastning. Eftersom kvinnor över lag sparar mindre summor än männen är det viktigt att ta viss risk på längre sikt, annars riskerar gapet mellan kvinnornas och männens fondtillgångar att öka ytterligare,” säger Eva Reimers, kommunikationschef på Fondbolagens förening.

 

 

*Undersökningen genomfördes mellan den 16-19/2-2024. Undersökningen är gjord i en panel som består av runt 100 000 aktiva respondenter, från 16 år och uppåt. Alla i panelen rekryteras via slumpmässiga riksrepresentativa urval, baserat på alla som är folkbokförda i Sverige, det går alltså inte att anmäla sig själv. Rekryteringsmetoden minskar risken för skevheter i resultaten och innebär en garant för att insamlad data är tillförlitlig och jämförbar över tid.

 

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.