Pressmeddelande Publicerad

Kvinnor skattar sin sparkunskap lägre än männen

Majoriteten av såväl kvinnor som män tycker sig ha tillräckliga kunskaper för att hantera sin privatekonomi, men när det gäller sparande anser många kvinnor att de inte har tillräckliga kunskaper. När det gäller inställning till risk har kvinnornas inställning förändrats något och färre kvinnor än tidigare uppger att låg risk är viktigast. Det är några av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning som presenteras idag. 

Fondbolagens förening genomför, tillsammans med Kantar Sifo Prospera, för tredje året i rad en undersökning om kvinnor och mäns inställning till sparande och privatekonomi. Resultaten visar i likhet med tidigare års resultat på ett stort upplevt kunskapsgap mellan könen.

Stora könsskillnader vad gäller upplevd kunskap
Jämfört med föregående år tycker fler att de har bättre kunskap om sparande och privatekonomi än genomsnittet för personer av samma kön. En av tre (31 procent) män uppger att deras kunskap är bättre än genomsnittet medan 15 procent av kvinnorna svarar detsamma. Jämfört med föregående år är det både färre män och färre kvinnor som uppger att deras kunskap är lägre än genomsnittet för personer med samma kön.

"Det är såklart glädjande att svenskarnas uppskattade ekonomiska kunskap stiger. Likt tidigare år skattar kvinnor inte sin kunskap lika högt som männen. Här borde mer göras för att stärka kvinnornas självförtroende", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

På frågan om ens kunskaper inom privatekonomi är tillräckliga för att hantera och påverka privatekonomin svarar 89 procent av männen och 78 procent av kvinnorna att de har tillräckliga kunskaper. Fler kvinnor (11 procent) än män (6 procent) uppger att de inte har tillräckliga kunskaper.

På frågan om respondenterna har tillräckliga kunskaper för att kunna påverka sitt sparande svarar 73 procent av männen och 46 procent av kvinnorna att de har tillräckliga kunskaper. Jämfört med svaren på frågan om kunskaper inom privatekonomi generellt svarar fler att de inte har tillräckliga kunskaper, 19 procent av männen och 35 procent av kvinnorna.

"Ett viktigt verktyg för att påverka sin långsiktiga privatekonomi är att spara. Därför är det nedslående att kvinnor i betydligt lägre grad anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att hantera sitt sparande, både jämfört med män men också jämfört med deras upplevda kunskaper att hantera och påverka sin privatekonomi", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Färre kvinnor uppger att låg risk är viktigast
I år uppger 44 procent av kvinnorna att de kan tänka sig ta högre risk för att få högre avkastning jämfört med 42 procent förra året. Den stora skillnaden i förhållande till föregående år är dock att betydligt färre kvinnor svarar att låg risk är viktigast, 33 procent i år jämfört med 43 procent i fjol.

"I år är det betydligt färre kvinnor som uppger att låg risk är viktigast. Vilken risknivå som är lämplig beror på när man tänker sig att man behöver sina sparpengar, men helt klart är att ett sparande med högre risk ger möjligheter till bättre avkastning på lång sikt, till exempel i ett pensionssparande eller sparande till barn.", säger Gustav Sjöholm.

Delat ansvar för hushållsekonomin
Fler män än kvinnor svarar att de själva har huvudansvaret för ekonomin i hushållet. 38 procent av männen uppger att de har huvudansvaret, medan 24 procent av kvinnorna svarar detsamma. Den stora majoriteten, både bland kvinnor och män, svarar dock att ansvaret delas lika, 54 procent av män och 66 procent av kvinnorna.

För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor kontakta:
Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se