Pressmeddelande Publicerad

Lannebo Fonders vd tar plats i Fondbolagens förenings styrelse

Martin Öqvist, vd för Lannebo Fonder, har valts in i Fondbolagens förenings styrelse. Maria Rengefors, Nordea Fonder, fortsätter som ordförande och Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder, fortsätter som vice ordförande. Det beslutades vid föreningens stämma idag.

”Vi månar om att ha en bred representation från den mångfald av fondbolag som finns på den svenska marknaden. Martin Öqvist har erfarenheter från att driva ett fristående fondbolag och kan bidra med de perspektiven i styrelsearbetet”, säger Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder.

Lannebo Fonder grundades år 2000, och Martin Öqvist har varit vd sedan februari 2016.

”Fondbolagens förening bedriver ett angeläget arbete i viktiga frågor för fondbolag och fondernas andelsägare. En fungerande fondmarknad gynnar alla, och vi som oberoende fondförvaltare vill förstås gärna bidra med såväl opinion som expertis. Att erbjudas plats i styrelsen är ett hedervärt uppdrag som inspirerar och förpliktigar”, säger Martin Öqvist.

Fondbolagens förenings styrelse:

Ordförande:
Maria Rengefors, Nordea Fonder (omval)                

Vice ordförande:
Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder (omval)     

                              
Övriga ordinarie ledamöter:

  • Martin Öqvist, Lannebo Fonder (nyval)
  • Peter Branner, SEB Investment Management (omval)
  • Annelie Enquist, Skandia Fonder (omval)
  • Liza Jonson; Swedbank Robur (omval)
  • Magnus Lekander, East Capital (omval)
  • Johan Wahlman, FIM Fonder (omval)
  • Åsa Wallenberg, SPP Fonder (omval)

Vid frågor kontakta:

Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen, tfn 070-693 57 13

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, tfn 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se